Skip to main content
Skip table of contents

Osoitetarrojen tulostus

Jos haluat tulostaa asiakkaiden osoitetiedot  tarralomakkeelle, valitse Asiakaspostitus-ruudulla postitustavaksi Osoitetarra ja tee muut tarpeelliset rajaukset. Osoitetiedot tulostuvat niiden asiakkaiden osalta, joilla on asiakasperustiedoissa merkitty postituslupa kirjeitse tapahtuvaa markkinointia varten (ohjelma tarjoaa tätä oletuksena uusia asiakkaita perustettaessa). Tarralle tulostuu asiakkaan nimi sekä jakeluosoite. Jos jakeluosoitetta ei ole annettu, tulostuu lähiosoite.

Mikäli haluat tarralle tulostuvan yhteyshenkilöiden tietoja, voit tehdä tarvittavat valinnat Postitus suoritetaan -kohdassa. Asiakkaiden osoitetiedot voidaan tulostaa 3 x 11 (Asiakastarra 70x25 mm) tai 4 x 11 (Asiakastarra 52,5 x 25,4 mm) tarralomakkeelle. Pohja valitaan asiakastarrojen tulostusruudulta.

Asiakastarrojen tulostus -ruutu

vVoit tulostaa uudelleen edellisen tulostuskerran mukaiset asiakastarrat Asiakaspostitus-ruudun F8 Edelliset tarrat -toiminnolla

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.