Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 7.0.29.1005 (11/2023)

Korjaukset

  • Korjattu ongelma, jonka johdosta myyntitilauksen miinusmerkkiset tuoterivit eivät tulostuneet keräilylähetteelle.

  • Korjattu ongelma, jonka johdosta inventoinnin päivitys ei kaikissa tilanteissa huomioinut verkkokaupan myyntejä oikein, jolloin varastosaldo ei päivittynyt oikein päivityskuukauden osalta. Kohdistuspäivän inventoitu tulos ei kuitenkaan vääristynyt; ongelma koski tuotteita, joita oli myyty ainoastaan verkkokaupassa inventoinnin kohdistusajan ja päivitysajan välillä.

  • Korjattu ongelma, joka ilmeni Laskujen maksu -toiminnossa: käyttäjän mennessä laskuehdotuksiin ja yrittäessä palata takaisin ei ollut enää mahdollista palata laskuehdotuksiin, vaan ohjelma ilmoitti että laskujen maksu oli jo käynnistetty. Kun käyttäjä siirtyi pois Ostoreskontrasta, laskujen maksu onnistui taas.

  • Korjattu ongelma, jonka johdosta Saldokysely ei toiminut; useamman tilin tietojen näyttäminen ei myöskään toiminut. Ongelma ilmeni Tekson versiossa 7.0.28.

  • Korjattu ongelma, joka esiintyi kun koodin ostohintaa päivitettiin Varastopäiväkirjan Muuta ostohinta -toiminnolla ja heti sen jälkeen myyntihinta muutettiin Hinnoittelussa; tietyissä tilanteissa myyntihinnan muutos ei jäänyt voimaan.

    Ohjelman toimintaa on nyt muutettu siten, että kun käyttäjä painaa Hinnoittelussa Hinnan muutos -ruudulla Hyväksy-painiketta, ohjelma tarkistaa, onko kyseiselle mallille käynnissä hinnanmuutos palvelimella. Mikäli näin on, ohjelma ilmoittaa: Edellinen hinnanmuutos käynnissä palvelimella ja jää odottamaan. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi keskeyttää odotuksen, mutta tällöin hinnat eivät päivity.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.