Skip to main content
Skip table of contents

Hinnoittelu laskulla

Rivi voidaan hinnoitella Hinnoittelu-ruudun avulla, joka saat auki riviä käsiteltäessä painamalla F12 Hinnoittelu. Kokonaiskate-kohdasta näet koko laskun kokonaiskatteen euroina ja prosentteina.

Ruudulla voit hinnoitella tuotteen kateprosentin avulla tai syöttää alennuksen prosentteina. Voit myös myös muuttaa rivin kappalemäärää sekä kappaleiden yhteissummaa. Lisäksi voit lisätä riville yksikön, jolloin se on voimassa vain kyseisellä laskulla eikä tallennu tuotteen perustietoihin. Tarvittaessa voit syöttää ruudulla myös laskukohtaisen tuotteen ostohinnan, jolloin se on voimassa vain kyseisellä laskulla eikä tallennu tuotteen perustietoihin.

Jos tuote on keskiostohinnoiteltu, sen ostohintaa ei voi muuttaa Hinnoittelu-ruudulla. Kate%-hinnoitellun tuotteen ostohintaa on mahdollista muuttaa.

Muutetut tiedot tulevat riville voimaan kun poistut Hinnoittelu-ruudulta painamalla F10 Poistu.

Voit tarkistaa laskun kokonaiskatteen vielä sitten kun kaikki rivit on syötetty painamalla End-painiketta. Tällöin avautuu hinnoitteluruutu jossa näkyy laskun kaikkien rivien kokonaiskate euroina ja prosentteina.

Hinnoittelu-ruutu, jossa kokonaiskate

Erikoishinnan syöttäminen ennen kappalemäärää

Mikäli jotain tuotetta myydään yhdellä rivillä esimerkiksi 10 kappaletta ja haluat syöttää yhden kappaleen erikoishintana, voit menetellä seuraavasti:

  1. Ennen Määrän syöttämistä syötä yhden kappaleen hinta Summa-kenttään.

  2. Paina kolme kertaa ESC-näppäintä jolloin pääset syöttämään lukumäärän.

  3. Paina tämän jälkeen Enter, jolloin laskee ohjelma kappaleiden yhteissumman.

Asiakaskohtaiset hinnat

Mikäli käytössä on hinnastot tai tukkuhinnat ja asiakkaan taakse on syötetty nämä tiedot, tulevat hinnat automaattisesti näkyviin laskurivien käsittelyssä.

  • Mikäli asiakkaalla on käytössä tukkuhinnat, tulee hinta näkyviin ilman alennuksia.

  • Mikäli asiakkaalla on voimassa hinnastohinta, tulee riville lisäksi tieto KAMPANJA.

  • Mikäli hinnasto perustuu ryhmäkohtaisiin alennuksiin, myös alennukset tulevat riville näkyviin.

Asiakkaan viimeisen hinnan haku

Voit hakea F8 Kysely -toiminnon avulla näkyviin viimeisen hinnan, jonka asiakas on tuotteesta maksanut: painike avaa Varastosaldot-ruudun, joka sisältää F5 Hae viimeinen hinta-painikkeen, jota painamalla ohjelma hakee asiakkaan viimeisen hinnan ja näyttää sen ruudun yläosassa.

Varastosaldot-ruutu


Pakettihinnoittelu

Myyntihinnoittelu voidaan suorittaa myös pakettihinnoitteluna, jolloin laskuun syötetyille riveille tai osalle niistä voidaan antaa yhteishinta. Tällöin ohjelma laskee rivikohtaisen katteen tuotteen osto- ja myyntihintojen perusteella.

Käynnistä pakettitoiminto painamalla F12 Paketti, jolloin rivien alapuolelle tulee näkyviin Paketti-teksti. Riveille syötetään tällöin normaalihinnoilla tuotteet, jotka pakettiin halutaan. Kun kaikki pakettiin kuuluvat tuotteet on syötetty, paina uudestaan F12 Paketti -painiketta, jolloin päästään hinnoittelemaan paketti. Paketin hinnaksi annetaan kaikkien pakettiin syötettyjen tuotteiden yhteishinta. Pakettiin kuuluvat tuotteet tunnistaa rivitiedoissa P-tunnuksesta.

Loppusumma-alennukset

Loppusumma-alennus -ruutu

Laskun loppusummaa voidaan pyöristää loppusumma-alennusten avulla. Loppusumma-alennus voidaan antaa kolmella tavalla:

  • Suoraan alennettuna euromääräisenä loppusummana antamalla summa ja painamalla F4 Alesumma.

  • Alennusprosenttina antamalla alennusprosentti ja painamalla F2 Alennus%.

  • Euromääräisenä alennuksena antamalla alennus euroina ja painamalla F13 Alennus.

Hyväksy loppusumma-alennus F6 Valmis-painikkeella, jolloin lasku tallentuu ja palataan laskun syötön aloitusruudulle. Mikäli painat F10 Poistu -painiketta, palataan laskun syötön riveille ilman loppusumma-alennusta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.