Skip to main content
Skip table of contents

Tapahtumaraportti

Tapahtumaraportti tulostaa kassoilla tehdyt tapahtumat eri tapahtumatyypeittäin. Raportilla voidaan raportoida myös vaihtolaitteita sekä sovitustapahtumia.

Tapahtumaraportti-ruutu

. Tapahtumaraportilla voidaan rajata päivämääräväli, myymälät, kassat sekä kuittinumeroväli jolta tapahtumat halutaan raportoida. Lisäksi voidaan raportoida vain tietyn mallin tapahtumia. Oletusrajauksilla raportointi koskee kuluvan päivän kaikkia kuitteja ja kassoja. Vain lukumäärät -valinnalla raportille tulostuvat vain raportoitavien tapahtumien kappalemäärät ilman tapahtumien selitteitä.

Tapahtumat-alasvetovalikosta voit valita, mitä tapahtumia raportoidaan

  • Kaikki: tulostaa kaikki tapahtumat

  • Maksu: tulostaa eri maksutavoilla tehdyt tapahtumat

  • Myynti: tulostaa myynnin tuotetiedot, myyntitapahtumia raportoitaessa voidaan tehdä rajaus myös tuotenumeron tai EAN-koodin mukaan. EAN-koodi -rajaus tehdään tuotenumerokentässä, siten että koodin eteen laitetaan huutomerkki.

  • Suoritus: tulostaa kassalla tehdyt suoritukset sekä lahjakorttien myynnit

  • Rahanotto: tulostaa kassalta tapahtuneet rahanotot

  • Käynnistys: tulostaa kassojen myyntiohjelman käynnistyskerrat

  • Varastosiirto: tulostaa kassoilla tehdyt varastosiirrot

  • Vaihtolaite: tulostaa raportin vaihtolaitteista, rajauksiksi voidaan valita Ostot/ Myynti/Myymättömät.

  • Sovitus: tulostaa raportin sovitustapahtumista. Voidaan rajata asiakasnumerolla, ja rajauksiksi voidaan valita sovituksessa kyseisellä hetkellä olevat/kaikki. Raportin tulostusjärjestykseksi voidaan valita asiakkaittain tai malleittain. Malleittain-valinnan avulla saadaan esim. listaus sovituksessa olevista tuotteista inventaaria varten.

  • Anna tunnus hakee tapahtumatyypin numerolla kyseiset tapahtumat. Esimerkiksi tilitystapahtumat saadaan raportille tunnuksilla 907 ja 908. (Valinta on lähinnä Solteqin käyttöön tarkoitettu)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.