Skip to main content
Skip table of contents

Työaseman tilat

Ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan kuvakkeen väri sekä sen vieressä näkyvä teksti ilmoittavat, missä tilassa Tekso/Kassa kulloinkin on.

Online-tila

Synkronoidaan-tila

Offline-tila

Alla olevassa taulukossa on kerrottu erilaisten tilojen merkityksistä.

Tila

Selitys

Tekso online-tilassa

Tekso on Online-tilassa: Teksolla on yhteys Cloud-palvelimeen, ja tiedot ovat ajan tasalla.

Kassa online-tilassa

Kassa on Online-tilassa.

Tekso synkronointitilassa

Tekso on synkronointitilassa eli päivitys on meneillään. Tekson ollessa synkronointitilassa käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa on

  • teksti SYNKRONOIDAAN sekä

  • ajanmääre, joka ilmoittaa minkä verran aikaa on kulunut siitä, kun datat on viimeksi päivitetty kaikkien muuttuneiden taulujen osalta ajan tasalle.

    • Tiedot päivittyvät taustalla koko ajan, mutta kellonaika kasvaa siihen asti kunnes replikointikierros kokonaisuudessaan on valmistunut.

Kassa synkronointitilassa

Kassa on synkronointitilassa.

Tekso offline-tilassa

Tekso on Offline-tilassa

Kassa offline-tilassa

Ilmoitus kassalla, kun ilmoitusväli on tullut täyteen

Kassa on Offline-tilassa.

Järjestelmä tarkistaa 1 tunnin välein myyntipäivän aikana, onko kassa Offline-tilassa; tarkistusta ei tehdä yöaikaan.

Tarkistusväli on mahdollista muuttaa myös muuksi kuin 1 tunniksi. On myös mahdollista määritellä, että offline-ilmoitusta ei tehdä lainkaan tietyistä työasemista (esimerkiksi messukassoista). Ota näissä tapauksissa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Kassalla näkyy myös erillinen ilmoitus, kun offline-tilalle Liiketiedoissa määritelty ilmoitusväli tulee täyteen. Paina F10 Poistu sulkeaksesi ilmoituksen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.