Skip to main content
Skip table of contents

Tietojen siirto

Tietojen siirron avulla voidaan suurempia tiedostokokonaisuuksia siirtää päämyymälästä sivumyymälään.

Toiminto on tarkoitettu ohjelmatoimittajan huoltotoimenpiteitä varten. Toimintoa ei voi suorittaa replikoivalla työasemalla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.