Skip to main content
Skip table of contents

Poikkeamaraportti

Poikkeamaraportti on tarkoitettu lähinnä tiettyä raja-arvokatetta pienempien myyntitapahtumien tarkasteluun. Ns. alikatteelliset myynnit saadaan uudelleen tapahtuvaan arviointiin, jossa selvitetään mahdollisesti syy poikkeuksellisen pieneen katteeseen, bruttotuottoprosenttiin.

Raportilla voi myös tarkastella mitätöintejä ja palautuksia.

Poikkeamaraportti-ruutu

Kentät/valinnat

Kenttä/valinta

Selitys

Tulostus

Tulostus on mahdollista valita joko esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon.

Päivät

Ajanjakso, jonka aikaväliltä raportointi esim. alikatteelliset myynnit tulostetaan.

Kassat

Voit valita raportin kohdistuvan tietylle kassalle tai kassoille. Jos haluat tarkastella raporttia myymälöittäin, jätä silloin ohjelman oletuksena antama kassaväli.

Myyjät

Voit valita raportin kohdistuvan tietylle myyjälle tai myyjille. Jos haluat tarkastella raporttia kaikilla myyjillä, jätä silloin ohjelman oletuksena antama kassaväli.

Kate %

Kateprosenttiväli, jonka mukaisia myyntirivejä halutaan listata. Raporttiin tulostuvat myyntirivit, joiden toteutunut kate asettuu tälle välille.

Kate €

Kate-euroväli, jonka mukaisia myyntirivejä halutaan listata. Raporttiin tulostuvat myyntirivit, joiden toteutunut kate asettuu tälle välille.

Myynti€

Myynti-euroväli, jonka mukaisia myyntirivejä halutaan listata. Raporttiin tulostuvat myyntirivit, joiden toteutunut myynti asettuu tälle välille.

Rajauksena on mahdollisuus valita myyntien lisäksi myös:

  • Mitätöinnit: tarkoittaa kassalla tapahtunutta kuitin mitätöintiä. Tässä raportissa Kate %-rajausta ei käytetä, eli saat raportin kaikista kassalla tapahtuneista mitätöinneistä.

  • Palautukset, jotka ovat kassalle tapahtuneita konkreettisia palautuksia. Tässä raportissa Kate %-rajausta ei käytetä, eli saat raportin kaikista kassalla tapahtuneista palautuksista.

  • Sovitukset, joilla tarkoitetaan kassalla tapahtuneita tuotteiden ottoa sovitukseen. Tässä raportissa Kate %-rajausta ei käytetä, eli saat raportin kaikista kassalla tapahtuneista sovituksista.

  • Mit. ja Pal. Valinnalla raportoidaan kuittikohtaisesti negatiivisia rivejä, siten että kuittikannasta haetaan suoraan negatiivisia rivejä ja raportoidaan kuitin negatiivinen summa. Tässä raportissa Kate %-rajausta ei käytetä. (Vrt. palautukset sekä mitätöinnit valinnoilla raportoidaan tiedot kuitin/rivin "tyypin" perusteella; määräävänä tekijänä ei ole rivin/kuitin negatiivisuus vaan onko rivin/kuitin tyyppinä palautus tai mitätöinti. Palautukset ja mitätöinnit valinnoilla raportille tulee siis myös tietoja esim. negatiivisen palautuskuitin mitätöinnistä josta siis syntyy plusmerkkinen kuitti.)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.