Skip to main content
Skip table of contents

Uusi myyntitilaus tai tarjous: riveille annettavat tiedot

Riveillä lisätään tilaukselle asiakkaan tilaamat tuotteet/mallit ja määrät. Riveillä on mahdollista lisätä myös rivikohtaisia tekstitietoja sekä tilausta koskeva otsikkotieto.

F4 Rivi ok-painikkeella hyväksytyt rivit näkyvät ruudun yläosassa. Voit poimia rivin tarvittaessa uudelleen muokattavaksi käsittelyriville. Tilauksen rivien kappaleet ja arvo päivittyvät rivien hyväksymisen yhteydessä. Esimerkissä tilaukselle on tallennettuna yksi rivi ja näkymässä voidaan jatkaa rivin 2 syöttämistä tilaukselle tai tallentaa tilaus valmiiksi.

Myyntitilauksen rivitietoruutu

Myyntitilauksen rivitietojen täyttäminen

 1. Syötä riville tuotteen koodi tai tuote/mallinumero:

  • lue viivakoodilukijalla tai syötä Tuote/mallikenttään tuotteen EAN-koodi, tai

  • syötä tuotteen nimen alkuosa ja paina Enter, jolloin tuote-/mallilistan hakuikkuna avautuu, ja voi hakea tuotteen esimerkiksi sen nimellä, tai

  • syötä heittomerkki (') ja mallinumero ja paina Enter, jolloin saat oikean mallin suoraan riville mallinumeron perusteella ilman listahakua.

 2. Syötä rivin hintatiedot ja tilattavat kappalemäärät sekä anna tarvittaessa rivikohtainen etusivulla määritetystä toimitusajasta poikkeava toimitusaika -tieto.

  • Ale % -kenttään voit antaa rivikohtaisen alennuksen. Katso myös ohjeen kohta Hinnoittelu tilauksella.

  • Tarvittaessa voidaan muuttaa rivikohtaista toimitusaikaa painamalla F11 Toimitusaika –painikkeella.

  • Syötä mallin väritieto, kokolajitelma sekä määrät F7 Koot-painikkeen avulla. Kokolajitelmaruutu aukeaa myös siirryttäessä Hinta-kentästä enterillä eteenpäin. Katso lisätietoja: Myyntitilaus väri- ja kokolajitelmalla

 3. Kun rivi on valmis, tallenna se F4 Rivi ok -painikkeella.

 4. Syötä tilauksen muut rivit.

 5. Jos haluat muuttaa jo tallennettua riviä, ota rivi uudestaan käsittelyyn F2 Muutos -painikkeella. Haluttu rivi aktivoidaan hiirellä tai nuolinäppäimillä ja painetaan enter, jolloin rivi siirtyy ruudun alaosaan ja sille voidaan tehdä tarvittavat muutokset ja tallentaa rivi uudelleen tai poistaa rivi kokonaan F9 Poista –painikkeella.

 6. Kun kaikki rivit on syötetty, tallenna tilaus F6 Valmis -painikkeella.

Tallennettu rivi voidaan ottaa alaosaan uudelleen käsiteltäväksi; rivin valinta tehdään hiirellä tai nuolinäppäimillä.

Voit myös hyödyntää F12 Paketti -toimintoa, jolla kerätään ensin paketin sisältö ja lopuksi määritetään koko pakettia koskeva hinta.

Myyntitilauksen rivitietoruudun funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Muutos

Painikkeen avulla voidaan ottaa tallennettu rivi uudestaan käsittelyyn ja tehdä sille tarvittavat muutokset.

F3 Asiakas

Avaa asiakastiedot, joissa voidaan esim. muuttaa asiakkaan tietoja.

F4 Rivi ok

Tallentaa tekemäsi rivin.

F5 Toimitus

Merkitsee rivin toimitetuksi. Painikkeesta aukeaa uusi ruutu, jossa voit syöttää toimitetut kappaleet ja toimituspäivän.

F6 Valmis .

Tallentaa tehdyn tilauksen ja palaa myyntitilauksen aloitusruudulle

F7 Koot

Painikkeen avulla syötetään mallin väri ja kokolajitelma, mikäli käytössä on Tekson lajitelmaominaisuudet.

F8 Teksti / Kysely

Painikkeesta aukeaa erillinen Tekstirivi-ruutu, jossa voidaan lisätä tilaukselle vapaamuotoista tekstiä. Teksti voidaan antaa jokaiselle myyntitilauksen riville tai se voidaan tallentaa tilauksen alkuun otsikoksi.

Keräilylähete- ja lähetetulosteille tulostuu aina otsikkoteksti sekä kyseisten tulosteiden rivejä koskevat tekstit.

Painikkeen tilalla on Kysely-painike silloin, kun jokin rivi on käsittelyssä. Tällöin painikkeesta päästään tuotteen varastokyselyyn.

F9 Vaihtolaite / Poista

Painikkeella voidaan poistaa tilaukselta käsittelyssä oleva rivi. Mikäli vaihtolaitetoiminto on käytössä, päästään painikkeesta myös vaihtolaitteen käsittelyyn kun rivin käsittely ei ole kesken.

F11 Toimitusaika

Painikkeella päästään määrittelemään rivikohtainen toimitusaika.

F12 Paketti / Hinnoittelu

Painikkeella määritellään tuotepaketti, jolloin myyntitilaukselle syötettävät tuotteet voidaan hinnoitella pakettina. Tällöin rivikohtainen kate lasketaan tuotteiden osto- ja myyntihintojen suhteessa. Painikkeen tilalla on Hinnoittelu-painike silloin, kun jokin rivi on käsittelyssä. Katso myös kohta Hinnoittelu tilauksella.

F10 Poistu

Palaa myyntitilauksen aloitusruudulle tallentamatta tilausta.

Myyntitilauksen rivitietoruudun kentät

Kenttä

Selitys

Tuote

Tuotenumero, jolle tilaus tehdään. Tuote voidaan myös hakea listalta siten, että kenttään syötetään tuotenumeron alkua, jolloin enterin painamisen jälkeen aukeaa tuotelista.

Nimike

Tuotteen nimi, joka tulee automaattisesti kun tuotenumero on annettu. Tarvittaessa kenttään voidaan kirjoittaa korvaava nimi, jolloin annettu nimi tulostuu vain ko. tilaukseen eikä muuta nimeä tuotetietoihin.

Hinta

Tuotteen ovh-hinta tai asiakkaalle voimassa oleva hinta.

Määrä

Myytävä kappalemäärä. Jos määrä annetaan miinusmerkkisenä, tehdään tuotteesta palautus. 

Kate %

Näyttää tuotteesta saatavan katteen. Tietoa voidaan muuttaa, jolloin saadaan hinnoiteltua tilaus halutun kateprosentin mukaan. 

Ale %

Tuotteen alennusprosentti. 

Alennus

Tuotteesta annettu alennus euroina. Käyttäjälle tässä vain informatiivinen tieto. 

Summa

Rivin kappaleiden yhteishinta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.