Skip to main content
Skip table of contents

Verkkolaskuaineiston lähettämiseen liittyvät tarkistukset

Verkkolaskuaineiston lähetyksen tarkistaminen

Voit tarkistaa kahdella eri tavalla, onko verkkolaskuaineisto lähtenyt onnistuneesti:

  • Valitse Tekson valikosta Pankkiohjelma → Raportit → Aineistoluettelo. Finvoice-laskut näkyvät listalla FLA-aineistoina.

  • Valitse Tekson valikosta Pankkiohjelma → Raportit => Yhteysraportti. Valitse yhteystapahtuma ja paina ✓ Avaa. Yhteystapahtuman tiedot tulevat näkyviin.

Verkkolaskuaineiston palautteen tarkistaminen

Kun avaat replikoivalla työasemalla Tekson Pankkiohjelman, tulee näkyville lista laskuista jotka ovat virheellisiä.

Onnistuneesta laskun lähettämisestä ei tule erillistä ilmoitusta.

Lista sisältää kunkin virheelisen laskun osalta syykoodin, josta ilmenee syy virheeseen:

Koodi

Teksti

Sanomatyyppi

1

Sanoma vastaanotettu jatkokäsittelyyn.

Palveluntarjoajakohtainen

2

Vastaanottajaa ei löydy. Kehyksen vastaanottajan tiedot virheelliset. Lähettäjän ilmoituksen osoite on muu kuin SENDERINFO.

Liitteet

Laskuttajailmoitus

Vastaanottoilmoitus

Vastaanottoehdotus

3

Palvelusopimus puuttuu. Lähettäjällä ei ole Finvoicevälityspalvelusopimusta palveluntarjoajan kanssa

4

Intermediatoria ei löydy. Kehyksen lähettäjän tai vastaanottajan tiedot virheelliset.

5

Sanoman Id ja aikaleima on jo käytetty.

6

Muu virhe:

Tarkempi selvitys virheestä, esim. Sanomalla annettu verkkolaskuosoite ei täsmää kehyksen verkkolaskuosoitteeseen.

7

Skeemavalidointivirheet.

Toiminta ongelmatilanteissa

Jos lähetyksessä on tullut virhe, esim. intermediatoria ei löydy, asiakkaan operaattoritieto on väärin.

  1. Tarkista ja tarvittaessa korjaa asiakkaan operaattoritiedot.

  2. Tallenna asiakkaan tiedot muutoksineen.

  3. Lähetä lasku uudestaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.