Skip to main content
Skip table of contents

Toimittajakohtaiset värit ostotilauksilla ja varastoontulossa

Mallin väritiedot ostotilauksen tai varastoontulon rivillä

Ostotilauksen ja varastoontulon rivillä on Väri- ja Toim.väri-kentät. Kentät toimivat samalla tavoin sekä ostotilauksen että varastoontulon puolella. Kun halutaan, että mallilla on käytössä sekä oma väri että toimittajan väri, syötetään väritieto Toim.väri-kenttään. Toimittajan värin voi hakea myös painamalla F7 Lista kautta, kun kursori on Toim.väri.-kentässä

Kun Toim.väri.-kenttään on annettu väritunnus, joka on perustettu toimittajan väreihin, hakee ohjelma automaattisesti sitä vastaavan oman värin tunnuksen värikenttään.

Esimerkki: Uuden tuotteen perustaminen ostotilauksessa. Toim. Väri 4656 on haettu F2 Listan kautta; Väri-kenttään tulee automaattisesti sitä vastaavan oman värin tunnus.

Oma väri ja toimittajan väri ostotilauksess

Voit perustaa toimittajan värin myös Ostotilauksella ja Varastoontulossa.

  • Kentät toimivat samalla tavoin sekä ostotilauksessa että varastoontulossa; syötä tällöin T.väri-kenttään väritunnus ja paina Enter, jolloin Toimittajan värin lisäys -ruutu avautuu.

  • Selite-kenttään tulee toimittajan värin selite; Oma väri -kenttään tulee oman värin tunnus. Oma väri täytyy olla valmiiksi perustettuna värien ylläpidossa.

Toimittajan värin lisäys

Kun mallille on kerran tallennettu toimittajan väri, mallin tyyppi vaihtuu mallitiedoissa. Tällöin ko. mallilla on toimittajan värit käytössä eikä pelkän oman värin käyttö enää onnistu.

Ostotilauksella ja varastoontulossa toimittajan värin selitettä ja omaa väriä pääsee muuttamaan painamalla Insert-näppäintä toimittajan väri -kentässä.

Toimittajan värin tunnusta ei voi muuttaa, vaan tarvittaessa on perustettava uusi toimittajan väri oikealla toimittajan väritunnuksella. Toimittajan värin käyttöönotossa vanhoille malleille on huomioitava, että kyseiselle värille luodaan tällöin uudet koodit.

Esimerkki: Malli TESTITAKKI on alun perin koodattu omalle värille. Mallille otetaan käyttöön toimittajan väri. Tällöin mallille luodaan uudet koodit, eikä näitä koodeja voi yhdistää alkuperäisen oman värin koodeihin, sillä mallin väritieto muuttuu alkuperäisestä poikkeavaksi.

Hinnoittelu-ruutu

Väritiedot ostotilaustulosteilla

Ostotilaus-toiminnon kautta tulostetulle pystymalliselle ostotilaustulosteelle tulostuu aina toimittajan väritieto, mikäli se on annettu. Muutoin tulostuu oma väri.

Ostotilaustulostuksen kautta tulostettuun vaakatulosteeseen tulostuu Tulostetaan toimittajalle -valinnan ollessa aktiivisena vain toimittajan väri mikäli se on annettu, muutoin tulostuu oma väri. Ilman Tulostetaan toimittajalle -valintaa tulostuvat molemmat värit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.