Skip to main content
Skip table of contents

Laskun syötön rivitiedot

Laskun syötön toisella ruudulla käsitellään laskun varsinaisia rivejä.

Laskun rivit -ruutu

Laskun rivit -ruudun tärkeimmät kentät

Kenttä

Selitys

Tuote

Tuotenumero, jolle lasku tehdään. Tuote voidaan myös hakea listalta siten, että kenttään syötetään tuotenumeron alkua, jolloin Enterin painamisen jälkeen aukeaa tuotelista.

Nimike

Tuotteen nimi, joka tulee automaattisesti kun tuotenumero on annettu. Tarvittaessa kenttään voidaan kirjoittaa korvaava nimi, jolloin annettu nimi tulostuu vain kyseiseen laskuun eikä muuta nimeä tuotetietoihin.

Hinta

Tuotteen ovh-hinta tai asiakkaalle voimassa oleva hinta.

Määrä

Myytävä kappalemäärä. Jos määrä annetaan miinusmerkkisenä, tehdään tuotteesta palautus.

Kate %

Näyttää tuotteesta saatavan katteen. Tietoa voidaan muuttaa, jolloin rivi saadaan hinnoiteltua halutun kateprosentin mukaan.

Ale %

Tuotteen alennusprosentti.

Alennus

Tuotteesta annettu alennus euroina. Käyttäjälle tässä vain informatiivinen tieto.

Summa

Rivin kappaleiden yhteishinta.

Laskun rivit -ruudun funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Muutos

 Painikkeen avulla voidaan ottaa tallennettu rivi uudestaan käsittelyyn ja tehdä sille tarvittavat muutokset.

F3 Asiakas

 Painikkeella päästää asiakastietoihin, jossa voidaan esim. muuttaa asiakkaan tietoja.

F4 Rivi ok

 Painikkeella tallennetaan tehty rivi.

F5 Toimitus

 Painike ei ole käytössä.

F6 Valmis

Painikkeella tallennetaan tehty lasku ja palataan laskun syötön aloitusruudulle.

F7 Lahjakortti

Painikkeella voidaan syöttää laskulle lahjakortti kuten kassamyynnissä.

F8 Teksti/Kysely

Painikkeella voidaan lisätä laskulle vapaamuotoista tekstiä. Painikkeesta aukeaa uusi ruutu, jossa teksti määritellään. Teksti voidaan tallentaa laskun alkuun tai rivien väliin. Painikkeen tilalla on Kysely –painike silloin, kun jokin rivi on käsittelyssä. Tällöin painikkeesta päästään tuotteen varastokyselyyn.

F9 Vaihtolaite/Poista

Painikkeella voidaan poistaa tilaukselta rivi. Mikäli vaihtolaitetoiminto on käytössä, päästään painikkeesta vaihtoehtoisesti vaihtolaitteen käsittelyyn.

F11 Loppusumma-alennus

Painikkeella voidaan pyöristää laskun loppusumma. Katso myös Hinnoittelu laskulla.

F12 Paketti/Hinnoittelu

Painikkeella määritellään tuotepaketti, jolloin laskulle syötettävät tuotteet voidaan hinnoitella pakettina. Tällöin rivikohtainen kate lasketaan tuotteiden osto- ja myyntihintojen suhteessa.

Painikkeen tilalla on Hinnoittelu-painike silloin, kun jokin rivi on käsittelyssä. Katso myös Hinnoittelu laskulla.

F10 Poistu

Palaa laskun syötön aloitusruudulle tallentamatta laskua.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.