Skip to main content
Skip table of contents

Lasten tiedot asiakaspostituksessa

Rajataan henkilöt, joilla on lapsia -lisävalintaa voidaan hyödyntää silloin, kun asiakastietojen yhteyshenkilöihin on syötetty määritetyn mukaisesti asiakkaan lasten tiedot. Lisävalinta rajaa postituksen koskemaan niitä asiakkaita, joiden yhteyshenkilöiksi on syötetty lasten tiedot ja joille on valittua postitusmediaa koskeva postituslupa.

Kun lisävalinta on tehty, Ikä välillä -rajaus koskee lasten ikää vuosina, tämä voidaan muuttaa kuukausitason valinnaksi kuukausina-lisävalinnalla.

  • Jos iäksi annetaan esimerkiksi vuosina 24, tulostuvat asiakaspostitukseen kaikki ne henkilöt, joilla on lapsia jotka ovat täyttäneet 2 vuotta mutta eivät ole vielä täyttäneet 5 vuotta.

  • Jos iäksi annetaan kuukausina 1014, tulostuu asiakaspostitukseen kaikki ne henkilöt, joilla on lapsia jotka ovat iältään 10 kuukautta 1 vuosi 2 kuukautta (1 vuosi 3 kuukautta ei ole vielä tullut kyseessä olevilla lapsilla täyteen).

Kaikki muut asiakaspostituksen rajaukset ovat käytettävissä kuten normaalistikin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.