Skip to main content
Skip table of contents

Vaihtolaitteiden ryhmittely

Vaihtolaitteita varten tulee perustaa oma tuoteryhmä. Jos arvonlisäverollista vaihtolaitekauppaa tehdään yritysten välillä, niin silloin tulee perustaa omat tuoteryhmät marginaalikäsittelyssä oleville vaihtolaitteille sekä alv24%-vaihtolaitteille.

Vaihtolaiteryhmät kannattaa perustaa sellaiselle numeroalueelle, joka on helppo tarvittaessa rajata raporttien ulkopuolelle.

Voit perustaa tuoteryhmiä painamalla F7 Perustiedot ja valitsemalla 2. Tuoteryhmät.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki vaihtolaitteita varten perustetuista tuoteryhmistä 981 ja 982. Ryhmän 9811 alv-luokka on määritetty 0%:ksi ja ryhmän 982 alv-luokka 24%:ksi.

Esimerkki vaihtolaitteiden tuoteryhmistä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.