Skip to main content
Skip table of contents

Aliarvostus

Jos varastossa on vanhan kauden tavaraa, jota ei lasketa varaston arvoon enää täyden hankintahinnan perusteella, voidaan näistä tehdä aliarvostus tuotteen sesonkitunnuksen/tulopäivän perusteella tai malli-/tuotenumeron perusteella.

Aliarvostetut tuotteet tulevat näkyviin inventointiraportin loppuun Epäkurantit-kohtaan. Aliarvostusprosentilla tarkoitetaan arvoa, jonka verran tuotteen ostoarvosta vähennetään.
Oletuksena aliarvostus ei vaikuta tuotteen alkuperäiseen ostohintaan tai varastoraportille tulostuvaan varastonarvoon.

Parametrointi voidaan muuttaa siten, että aliarvostus alentaa kiinteästi varastonarvoon ja keskiosto –hinnoiteltujen tuotteiden keskihintoja inventoinnin kohdistuspäivästä alkaen.

Aliarvostusajo ryhmittäin

Jos aliarvostus tehdään ryhmittäin, käy ohjelma kaikki ko. rajauksiin sopivat tuotteet läpi ja tekee aliarvostuksen sesonkitunnuksen tai tuotteen viimeisimmän tulopäivän perusteella.

Aliarvostus ryhmittäin

Oletuksena näkyviin tulee inventointiaikojen mukainen kohdistuspäivä. Tämän jälkeen syötä haluttu vuosi Aliarvostus vuoden XXXX loppuun -kenttään, sekä haluttu Sesonkitunnus. Tee rarvittaessa tehdään myymälä- ja ryhmärajaukset, mikäli eri ryhmiä arvostetaan eri prosentilla. Oletuksena selitykseen tulee ryhmän aliarvostus% ja vuosi, mutta se voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tallenna rajausten tiedot painamalla F4, jolloin tiedot tulevat näkyviin ruudun yläosaan. Tämän jälkeen voit syöttää esimerkiksi toisen ryhmävälin tai sesongin aliarvostustiedot.

Jo aliarvostat useamman eri sesongin tai vuoden tavaroita eri prosenteilla syötä aliarvostukset siten, että vuodet/sesongit ovat uusimmasta vanhimpaan –järjestyksessä.

Kun kaikki halutut aliarvostukset on syötetty, käynnistä varsinainen aliarvostuksen teko painamalla F8 Päivitä; ohjelma käy tällöin läpi ryhmärajausten mukaiset tuotteet. Jos tuotteen sesonki on annetun vuoden aikana tai sitä vanhempi, tehdään tuotteelle syötetyn prosentin mukainen aliarvostus. Jos tuotteella ei ole kyseistä sesonkitunnusta, mutta tuotetta on tuloutettu edellisen kerran annetun vuoden aikana tai sitä aiemmin, tehdään sille aliarvostus.

Kun aliarvotusajo on suoritettu, ohjelma ilmoittaa siitä ruudulla. Aliarvostusajo voidaan tarvittaessa toistaa uusilla lähtötiedoilla ja jos samaa mallia aliarvostetaan uudestaan, korvataan edellisen aliarvostuksen tiedot uusilla.

Aliarvostusajo malleittain/tuotteittain

Toiminnolla syötetään yksittäisten mallien/tuotteiden aliarvostus.

Aliarvostus malleittain

Oletuksena näkyviin tulee inventointiaikojen mukainen kohdistuspäivä. Myymälä- ja mallitietojen syötön jälkeen näyttöön tulee ko. mallin kohdistuspäivän varasto kappaleina ja euroina sekä mahdollinen aiemmin syötetty aliarvostus. Kursorin ollessa Mallinro -kentässä saat tuotelistan näkyviin painamalla F7 Lista.

Kun tuotteen tiedot ovat ruudulla näkyvissä, syötä aliarvostusprosentti, aliarvostettava kappalemäärä sekä seliteteksti (syy, minkä takia tuote aliarvostetaan, enintään 20 merkkiä). Tallenna aliarvostus panamalla F8 Päivitä, jolloin ruudulle tulee näkyviin aliarvostus sekä varaston loppuarvo aliarvostuksen jälkeen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.