Skip to main content
Skip table of contents

Uuden hinnaston perustaminen

 1. Aloita uuden hinnaston perustaminen painamalla F3 Uusi. Ohjelma ehdottaa tällöin seuraavaa vapaata tunnusta hinnaston tunnukseksi.

 2. Syötä hinnastolle lisäksi Nimi sekä valitse Tyypiksi Hinnasto. Määritä voimassaoloajasta vähintään alkamispäivämäärä.

  Uuden hinnaston perustietojen syöttäminen

 3. Tallenna tiedot painamalla F4 Tallenna, jonka jälkeen voit siirtyä hinnaston rivien käsittelyyn painamalla F9 Rivi.

 4. Määrittele rivitiedoilla rivityyppi sekä tuote- tai ryhmätaso, jotka voit vaihtoehtoisesti hakea myös listalta.

 5. Syötä hinnastohinta kampanjahinta-kenttään tai prosenttialennuksena alennus%-kenttään.

 6. Tllenna rivi painamalla F4 Tallenna. Voit myös lisätä hinnastoon uusia rivejä painamalla F3 Uusi

 7. Kun kaikki rivit on tallennettu, voit poistua rivien syötöstä painamalla F10, jolloin hinnaston rivit päivittyvät myös hinnaston pääruudulle.

 8. Saat hinnaston käyttöön lisäämällä haluamillesi asiakkaille tai asiakasryhmille kyseisen hinnaston tunnuksen näiden tietoihin.

  • Voit tarkistaa tiettyyn hinnastoon linkitetyt asiakkaat ja asiakasryhmät painamalla F12 Asiakaslista, kun hinnasto on valittuna Kampanjat/hinnastot -toiminnossa.

Kentät/valinnat

Kenttä

Selitys

Kampanja

Kampanjan tai hinnaston tunnus. Ohjelma antaa oletuksena aina seuraavan vapaan numeron.

Nimi

Kampanjalle tai hinnastolle annettava nimi.

Tyyppi

Määrittää minkä tyyppinen hinnasto tai kampanja on kyseessä. Vaihtoehdot ovat:

 • Yleis: tavallinen kampanja, joka on voimassa kaikille asiakkaille.

 • Asiakas: kampanja, joka on voimassa kaikille järjestelmään tallennetuille asiakkaille silloin kun käytetään asiakasnumeroa tai bonuskorttia.

 • Hinnasto: hinnasto, joka on voimassa vain niille asiakkaille tai asiakasryhmille, joiden tietoihin on määritetty kyseisen hinnaston tunnus.

 • Etukortti: kampanja on voimassa vain silloin, kun käytetään bonuskorttia.

Väline

Informatiivinen tieto, jota käytetään kampanjoissa; tarkoittaa mediaa, jolla kampanjaa markkinoidaan.

Voimassaoloaika

Aika, jolloin kampanja on voimassa. Kampanja-ajan jälkeen voimassa on tuotteen normaali hinta. Hinnastolle ei tarvitse määrittää voimassaoloaikaa.

Mainosaika

Informatiivinen tieto, jota käytetään kampanjoissa. Tarkoittaa aikaa, jolloin kampanjaa markkinoidaan.

Myymälä

Mikäli myymälänumero annetaan, kampanja on voimassa vain kyseisessä myymälässä. Jos Myymälä-kenttä jätetään tyhjäksi, on kampanja voimassa kaikissa myymälöissä.

Haku tuotenrolla tai nimellä

Toiminto hakee tuotetta ruudulla olevasta kampanjasta tai hinnastosta.

Syötettyäsi tuotenumeron tai nimen, paina Hae -painiketta jolloin kursori siirtyy haetun tuotteen kohdalle.

Kampanjarivien järjestys

1 = Tuotenumerojärjestys, pienet ensin
2 = Tuotenimijärjestys A -> Ö
3 = Tuotenumerojärjestys, isot ensin
4 = Tuotenimijärjestys Ö -> A

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Tulosta

Tulostaa halutut hinnastot tai kampanjat.

F3 Uusi

Perustaa uuden hinnaston tai kampanjan.

F4 Tallenna

Tallentaa tehdyt muutokset.

F5 ja F6

Edellinen/seuraava hinnasto tai kampanja.

F7 Lista

Tuo esiin listan kampanjoista ja hinnastoista.

F9 Rivi

Avaa Kampanjarivi-ruudun.

F10 Poistu

Palaa takaisin alkuvalikkoon.

F11 Kopioi

Avaa apuruudun, jolla ruudulla ollut kampanja voidaan kopioida. Kopioidessa voidaan valita mille kampanjanumerolle ja mille myymälälle kampanja kopioidaan. Kopiointiruudun F5 Uusi kampanja -painike ehdottaa automaattisesti seuraavaa vapaata kampanjanumeroa.

F12 Hintalaput

Tulostaa kaikki kampanjan hintalaput kerralla (ohjelma pyytää erillisen varmistuksen).

Toiminnolla on mahdollista tulostaa ainoastaan sellaiset rivit, joiden Rivityyppi on malli/tuote tai tuotekoodi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.