Skip to main content
Skip table of contents

Vaihtolaitekäsittely

Vaihtolaitekäsittely tarkoittaa sitä, että kassalla on käytössä vaihtolaitetoiminto, jonka kautta Teksoon kirjataan asiakkaalta yritykseen vaihdossa sisäänostettavat tuotteet. Vaihtolaitetta vastaanotettaessa sille annetaan

 • nimike

 • ryhmätieto

 • ostohinta, joka on asiakkaalle vaihtolaitteesta hyvitettävä summa

 • myyntihinta, jolla vaihtolaite pyritään myymään eteenpäin.

Vaihtolaitteen tuote/mallinumerotieto, kooditieto ja toimittajatieto määräytyvät automaattisesti. Vastaanotettu vaihtolaite kirjautuu annetuilla tiedoilla tuoterekisteriin ja vaihtolaiteseurantaan heti vaihtolaitteen vastaanottokirjauksen yhteydessä.

Vaihtolaitteen tuote/mallinumeroa, hinnoittelutyyppiä, koodia, ostohintaa, ryhmä- ja toimittajatietoa ei saa muuttaa jälkikäteen.

Vaihtolaitetoiminto toimii vastaavasti myös myyntitilauksissa ja laskutus- ja myyntireskontran laskun syötössä, mikäli kyseiset toiminnot on käytössä.

Vaihtolaitekauppaa on mahdollista käydä sekä yksityis- että yritysasiakkaiden kanssa. Näiden verokäsittelyt poikkeavat toisistaan:

 • Yksityisiltä asiakkailta ostetut vaihtolaitteet kuuluvat aina marginaalikäsittelyyn, eli niiden alv on sekä ostettaessa että myydessä 0 %.

 • Yritysten välillä käytävä vaihtolaitekauppa on verollista kauppaa, nämä vaihtolaitteet kirjataan alv:lle 24%. Kun tällainen vaihtolaite myydään, on se aina alv-vähennyskelpoista riippumatta siitä kenelle se myydään.

Vaihtolaitekäsittelyn toiminnot

Tekson vaihtolaitekäsittely sisältää seuraavia toimintoja:

 • Kassaraportilla on vaihtolaiteostojen ja -myynnin erittely.

 • Kassalla ostetusta vaihtolaitteesta tulostuu asiakaskuitin lisäksi myymälään jäävä kuitti, jonka asiakas allekirjoittaa.

 • Kassan, myyntitilauksen tai laskun syötön kautta kirjatut vaihtolaitteet tallentuvat perustuoterekisterin lisäksi vaihtolaiteseurantarekisteriin.

 • Erillisellä raporttityökalulla on mahdollista raportoida vaihtolaiteseurannan ostetut, myydyt ja myymättömät vaihtolaitteet.

 • Kuitille ja laskulle tulostuu tekstitieto vaihtolaitteen oston ja/tai myynnin 0% verokannasta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.