Skip to main content
Skip table of contents

Kauden päätös

Kauden päätös -toiminnossa on kyse toimittajatiedoston tai reskontran tilijaon tarkistuspäivityksestä.

Normaalisti tätä toimintoa ei tarvitse käyttää, sillä tarvittavat tiedot päivittyvät automaattisesti.

Käsittelyn kohteen valinta Kauden päätös -ruudulla

Jos valitset päivitettäväksi toimittajatiedoston, niin ohjelma näyttää lopussa ruudulla toimittajien yhteisen avoimen saldon. Ohjelma laskee toimittajan saldon, viimeisen oston sekä maksun päivän suoraan lasku- ja maksutiedoista.

Mikäli toimittajaraportin veloitus- ja maksuhistoriaraportti tai toimittaja-analyysi näyttäisivät sisältävän virheellistä tietoa, voidaan tilanne korjata valitsemalla Historiikki-vaihtoehto. Kun annetaan käsiteltävä aloitusvuosi, ohjelma aloittaa tarkistuksen ja raportoi työn eri vaiheista, se ilmoittaa samalla läpikäytyjen laskujen ja suoritusten lukumäärät.

Historiikki käsittelyn kohteena

Viimeisenä vaihtoehtona on toimittajanumeron vaihto.

Toimittajanumeron vaihto käsittelyn kohteena

Ensin annetaan vanha ja sitten uusi toimittajanumero. Käynnistä muutos painamalla F3 Vaihda toimittajanumero. Tällöin alkuperäisen toimittajan tiedot, laskut ja muu ostoreskontran historia siirretään uudelle toimittajanumerolle ja vanha toimittajanumero poistetaan.

Muualla Teksossa (esimerkiksi Ostotilaukset- ja Tuotteet-toiminnoissa) vanha toimittaja jää voimaan, vaikka kyseinen numero olisi poistettu toimittajatiedoista. Toimittajanumeron vaihtoa ei täten suositella tehtäväksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.