Skip to main content
Skip table of contents

Laskujen käsittely ostoreskontrassa

Siirtoraportti

Kun ostoreskontra avataan, ruudulle aukeaa raportti siirretyistä laskuista ja mahdollisista virheistä.

Raportilla voi olla seuraavia tiedotteita:

 • Siirretty ostoreskontraan, tapahtumanumero nnnn

  • Lasku on siirretty reskontraan raportissa näkyvällä tapahtumanumerolla.

 • Siirretty ostoreskontraan toimittajanumerolla 0, tapahtumanumero nnnn

  • Toimittajaa ei ole löytynyt rekisteristä. Lasku on siirretty reskontraan toimittajalla 0 raportissa näkyvällä tapahtumanumerolla.

 • Siirretty ostoreskontraan, tapahtumanumero nnnn Tarkista toimittajan tilinro, sitä ei löydy laskulta

  • Toimittaja löytyy rekisteristä Y-tunnuksen perusteella, mutta tilinumero on eri kun mikä laskulla.

  • Toimittajan tilinumero voi olla vaihtunut, ja se pitää muuttaa toimittajatietoihin.

 • Toimittajalla on laskunumero nnnnn jo olemassa! Laskua ei voida siirtää ostoreskontraan.

Ostoreskontran loki

Voit tulostaa raportin painamalla F4 Tulosta.

Kun lista on käsitelty, se kannattaa poistaa F8 Poista loki -painikkeella; näin uudet tiedot on helpompi havaita.

Laskun käsittely, kun toimittaja löytyy toimittajarekisteristä.

Verkkolaskut näkyvät ostoreskontrassa laskujen syötössä viimeisenä.

F5 ja F6 selaus-painikkeella käydään läpi reskontraan siirtyneet laskut. Lasku voidaan hakea myös suoraan siirtoraportilla olevalla tapahtumanumerolla.

Laskujen syöttö -ruutu

Kaikki muut tiedot tulevat verkkolaskusta, ainoastaan tiliöinti puuttuu. Jos tiliöinti jää tässä vaiheessa tekemättä, se voidaan tehdä jälkeenpäin.

Voit avata laskun esikatseluun Näytä verkkolasku-painikkeella tietojen tarkastusta ja tiliöintiä varten. Voit tarvittaessa tulostaa laskun esikatselusta. Lasku käsitellään tästä eteenpäin kuten muutkin ostoreskontraan syötetyt laskut.

Näytä verkkolasku-painikkeesta avautuu uusi ikkuna; verkkolasku aukeaa automaattisesti Finvoice XML-ohjelmassa.

Laskun käsittely, kun toimittajaa ei löydy toimittajarekisteristä

Kun toimittajaa ei löydy lasku kirjautuu toimittajalle 0, eli toimittajatietokenttä jää tyhjäksi.

Toimittajatieto on lisättävä; muuten laskua ei voi maksaa.

Näytä verkkolasku-painike avaa laskun tarkasteltavaksi ruudulle; laskusta saat toimittajan tiedot, joilla toimittaja voidaan perustaa. Kun toimittaja on perustettu, voit lisätä toimittajan laskulle Vaihda toimittaja -painikkeella . Kun toimittaja ja tiliöinti on lisätty, lasku käsitellään kuten muutkin ostoreskontraan syötetyt laskut.

Näytä verkkolasku-painikkeesta avautuu uusi ikkuna; verkkolasku aukeaa automaattisesti Finvoice XML-ohjelmassa.

Toimittajan hakeminen pelkän Y-tunnuksella

Tilanteissa, joissa eri toimittajat käyttävät samaa ulkoista rahoitusyhtiötä ja kyseisille toimittajille ei ole määritelty toimittajatiedoissa Y-tunnusta, toimittaja haetaan toimittajatiedoissa määritellyllä rahoitusyhtiön tilinumerolla; ostolaskut kirjautuvat tällöin virheellisesti ensimmäiselle toimittajalle, jolla on tilinumero.

Ohjelman toimintaa on mahdollista muuttaa siten, että mikäli Y-tunnusta ei löydy, toimittajaa ei haeta tilinumerolla vaan kyseinen ostolasku kirjautuu toimittajalle 0, ja näkyy Ostoreskontran Lokissa Tarkista-tekstillä varustettuna.

Alla esimerkki Lokista, kun uusi toiminto on käytössä:

 • 2 ylintä riviä: toimittajilla on y-tunnus ja sama tilinumero.

 • 2 alinta riviä: toimittajilla ei ollut Y-tunnusta ja näillä on sama tilinumero. Laskut kirjautuvat toimittajalle 0

Esimerkki Lokista

Kyseessä on erikseen parametroitava piirre; ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.