Skip to main content
Skip table of contents

Poikkeava myyntipäivämäärä kassaohjelmassa

Joissakin tapauksissa kassan päivämäärä voi olla eri kuin kuluva päivä:

  • Linjakassaa käytettäessä kassaohjelma ei palaa myynnin jälkeen kassamyynnin aloitusruutuun jossa myyjänumero tulee syöttää uudestaan, vaan menee suoraan seuraavalle kuitille. Mikäli kassaohjelmasta ei ole välillä poistuttu riveiltä myyjänumeron syöttöön painamalla F10 Poistu, tai kassaohjelmaa ei ole suljettu päivän päätteeksi tai ennen seuraavan päivän myyntiä, seuraavat myynnit kirjautuvat päivälle, jolloin myyntirivit on alunperin avattu.

  • Kuluvasta päivästä poikkeava myyntipäivämäärä on myös mahdollinen, kun kassan päivämäärää on muutettu F3 Päivä -painikkeella.

Yllä mainituissa tapauksissa kassaohjelma antaa alla olevan ilmoituksen.

Ilmoitus poikkeavasta myyntipäivästä

  • Linjakassassa ilmoitus tulee jokaisen kuitin jälkeen.

  • Jos linjakassa-toiminto ei ole käytössä ja päivä on muutettu F3 Päivä -toiminnolla, ensimmäisestä kuitista ei tule ilmoitusta; kun kassaan kirjaudutaan myyjänumerolla seuraavaan kerrann ilmoitus päivämäärästä tulee näkyviin.

Paina Kyllä, mikäli haluat että kassalla käytetään poikkeavaa työpäivää, tai Ei, mikäli haluat vaihtaa myyntipäivän kuluvaksi päiväksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.