Skip to main content
Skip table of contents

Ostotilaus


Ostotilauksen tallentaminen koneelle helpottaa sekä ostoerien että tulevien maksujen seurantaa. Toimittajalle tehty ostotilaus toimii pohjana varastoon tuloutukselle, jolloin tavaran tulouttaminen on nopeampaa.

Ostotilausraportilla voidaan raportoida kaikkia tehtyjä tilauksia tai poimia raportille esim. vain tilausten toimittamattomat rivit. Lisäksi ostotilauksilla tilatut, toimittamattomat ja jälkitoimitukseen jätetyt kappaleet näkyvät suoraan tuote/mallikohtaisesti varastokyselyssä Tilattu-kentässä. Mikäli tilauksille on annettu maksuehdot, voidaan ostoista tulostaa myös maksuennusteraportti, jonka avulla seurataan tulevia maksuja.

Tilausnumerointina voidaan käyttää automaattista ohjelman tarjoamaa numerointia tai esimerkiksi toimittajan tilausnumeroita. Yhdelle ostotilaukselle mahtuu korkeintaan 999 tilausriviä.

Jos yhdelle toimittajalle on paljon tilattavia tuotteita, kannattaa tilausrivit tallentaa useammalle eri tilaukselle.

Monimyymäläympäristössä tilausnumeroinnin tulee olla yksilöllinen eri myymälöiden tilausten osalta. Eri myymälöiden tilaukset voidaan yksilöidä esimerkiksi lisäämällä tilausnumeron jälkeen myymälänumerotieto (esim. myymälän 1 tilaukselle annetaan tilausnumero 1000-1 ja myymälän 2 tilaukselle 1000-2, jne.). Monimyymäläympäristössä on myös mahdollista käyttää tilausjakotoimintoa, jolla voidaan tehdä koko ketjua koskevat tilaukset, joiden tilatut määrät jaetaan myymälöiden kesken erillisellä jakoruudulla. Tilausjako on ohjelman maksullinen lisäpiirre ja siitä on oma ohjeensa.

Ostotilauksia on mahdollista myös tuoda järjestelmään vakiomuotoisesta toimittajan Excel-taulukosta. Kyseessä on ohjelman maksullinen lisäpiirre ja siitä on oma ohjeensa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.