Skip to main content
Skip table of contents

Ennakkoinventointi

Ennakkoinventoinnit-toiminto on hyödyllinen muun muassa silloin, kun kausitavaraa pakataan takaisin varastoon odottamaan seuraavaa myyntiajankohtaa. Tavarat voidaan inventoida ennakkoinventointina jo tavaroita pakatessa, ja inventoinnin koittaessa tehty ennakkoinventointi valitaan mukaan inventointiin.

Ennakkoinventointeja voidaan suorittaa Opticon-käsipäätteellä; tällöin kausitavaratuotteet inventoidaan Opticonilla jo pakatessa, ja kun lukija puretaan Teksoon, ehdottaa ohjelma tapahtumien tallennusta automaattisesti ennakkoinventointikuitiksi, mikäli Opticonia purettaessa myymälälle ei löydy inventointiaikoja. Ennakkoinventointikuitti voidaan tehdä myös varastoontulo- tai siirtokuitista kopioimalla.

Ennakkoon tehdyt inventoinnit on listattu Ennakkoinventointikuitit-ruudulla, josta ne voi siirtää varsinaiseen inventointiin. Ennakkoinventointikuitin voi siirtää vain kerran inventointiin; tällöin siirretystä ennakkoinventointikuitista tehdään inventointitapahtumat eikä ennakkoinventointikuitti tule enää näkyviin Ennakkoinventoinnit-listaukseen. Alkuperäinen ennakkoinventointikuitti jää varastotapahtumakantaan ja näkyy tapahtumaselailussa sekä Siirtoraportin Ennakkoinventoinnit-raportilla.

Ennakkoinventointikuitit-ruutu

Ennakkoinventointikuitit-ruudulla listataan tehdyt ennakkoinventoinnit sekä tehdään valituista ennakkoinventointitapahtumista varsinaisia inventointikuitteja. Alla olevassa esimerkissä listan kolme ennakkoinventointia on valittu mukaan inventointiin; F4 Aloita käynnistää inventointitapahtumien luonnin.

Kuitit valittu ennakkoinventointiin

Näppäintoiminto

Selitys

V Valitse

Avaa varastotapahtumaselailuun ennakkoinventointikuitin, joka on listalla valittuna.

F2 Lisää kaikki

 Lisää kaikille Ennakkoinventointikuitit-listan tapahtumille valinnan Kyllä.

F3 Lisää / Poista

Lisää/poistaa listalta nuolinäppäimillä valitun kuitin osalta Inventointi Kyllä/Ei-valinnan.

F4 Aloita 

Kun olet määrittänyt inventointiin mukaan otettavat kuitit (Inventointi-sarakkeessa on niiden kohdalla Kyllä), niin F4 Aloita käynnistää inventointitapahtumien luonnin inventointiin valituista ennakkoinventoinneista.

|< Alkuun

Vie valinnan Ennakkoinventointikuitit-listauksen ensimmäiseen kuittiin.

>| Loppuun

Vie valinnan Ennakkoinventointikuitit-listauksen viimeiseen kuittiin.

F5 ja F6

Listan selaus näytöllinen kerrallaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.