Skip to main content
Skip table of contents

Laskun syötön perustiedot

Ensimmäisellä ruudulla syötetään laskun perustiedot sekä asiakastiedot. 

Laskun syötön perustietoruutu

Laskun syötön perustietoruudun tärkeimmät kentät

Kenttä

Selitys

Laskutusasiakas

Ssiakas, jolle lasku kirjataan. Asiakas voidaan valita myös F7 Lista –painikkeella. Pakollinen tieto uutta laskua kirjatessa.

Luottoraja

Asiakkaan luottoraja. Tieto tulee oletuksena asiakkaan perustiedoista mikäli se on määritetty.

Laskunumero

Laskun juokseva numero.

Velkasaldo

Asiakkaan sen hetkinen velksaldo, joka muodostuu laskuttamattomista lähetteistä ja avoimista laskuista.

Tilausasiakas

Asiakasnumero, jolle tilaus on tehty. Jos tilausasiakas on sama kuin laskutusasiakas, ei kenttään tarvitse syöttää mitään.

Toimitusasiakas

Asiakasnumero, jolle tavarat toimitetaan. Jos toimitusasiakas on sama kuin laskutusasiakas, ei kenttään tarvitse syöttää mitään.

Myyjä

Myyjänumero, jolle myynti kirjautuu. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Pakollinen tieto.

Myymälä

Myymälä, jonka varastosta tavarat toimitetaan ja jolle myynti kirjautuu. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa tai liiketiedoista. Pakollinen tieto.

Laskun päivä

Päivä, jolle lasku kirjataan ja josta laskun maksuehto lasketaan. Kenttään tulee oletuksena kuluva päivä. Pakollinen tieto.

Toimitettu

Päivä, jolloin tavarat on toimitettu ja jolle myynti kirjautuu. Myynti siis näkyy ko. päivän raporteissa.

Viitteemme

Käyttämänne viitetieto, joka tulostuu laskulle. Mikäli viitetietoa ei anneta, tulostuu kenttään toimitettu-päivä sekä kassa- ja kuittinumero.

Viitteenne

Asiakkaan viitetieto, joka tulostuu laskulle.

Laskutuslisä

Asiakkaalta laskutettava laskutuslisä. Jos lisä on määritetty liiketietoihin ja asiakkaan taakse, tulee se laskulle oletuksena.

Maksuehto

Asiakkaan maksuehto. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Mikäli asiakaskohtaista maksuehtoa ei ole määritetty, tulee tieto oletuksena liiketiedoista. Maksuehdot ylläpidetään omassa toiminnossaan.

Eräpäivä

Laskun maksuehdon mukainen eräpäivä. Voidaan syöttää myös käsin, mikäli esim. halutaan antaa asiakkaalle lisää maksuaikaa.

Toimitusehto

Asiakkaan toimitusehto. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Voidaan jättää myös tyhjäksi mikäli toimitusehtoa ei haluta antaa. Toimitusehdot ylläpidetään omassa toiminnossaan, katso kohta Perustiedot / Toimitusehdot.

Toimitustapa

Asiakkaan toimitustapa. Tieto tulee oletuksena asiakkaan takaa, mikäli se on asiakasperustiedoissa määritetty. Voidaan jättää myös tyhjäksi mikäli toimitustapaa ei haluta antaa. Toimitustavat ylläpidetään omassa toiminnossaan, katso kohta Perustiedot / Toimitustavat.

Laskun syötön perustietoruudun funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Vanha lasku

Painikkeella siirrytään käsittelemään aiemmin tehtyjä laskuja.

F3 Uusi lasku

Painikkeella siirrytään aiemmin tehtyjen laskujen käsittelystä tekemään uutta laskua.

F4 Rivit/Tallenna

Painikkeella päästään käsittelemään laskun rivejä. Mikäli käsittelyssä on vanha lasku, tallennetaan painikkeella laskun perustiedoissa tehdyt muutokset.

F5 Rivit

 Painikkeella tehdään hyvityslasku ruudulla olevalle laskulle.

F8 Peruuta

Painikkeella voidaan perua tehdyt muutokset. Painike on aktiivinen silloin, kun käsitellään vanhaa laskua ja ko. ruudulla on jotain tietoa muutettu.

F9 Tulosta

Painikkeella tulostetaan ruudulla oleva lasku. Lasku tulostuu kun Laskun syöttö -toiminnosta poistutaan.

F7 Lista

Painikkeella saadaan esiin lista sen mukaan missä kentässä kursori on. Vaihtoehtoina on asiakaslista tai myymälälista. Jos käsitellään vanhaa laskua, saadaan toiminnon avulla näkyviin myös laskulista.

F10 Poistu

Palaa myynnin päävalikkoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.