Skip to main content
Skip table of contents

Koodin muutos ja koodin poisto

Kun painat Hinnoittelu-ruudulla F3 Muuta koodi, saat esiin Koodinvaihto-ruudun, jossa voit muuttaa tuotteen koodin. Tällöin vanha koodi poistuu järjestelmästä kokonaan ja kaikki sillä oleva muutospäivää aiempi myynti ja varastohistoria siirtyy uudelle koodille. Mikäli muutat jo hinnoiteltujen tuotteiden koodeja, muista tulostaa ja kiinnittää tuotteisiin uudella koodilla olevat hintalaput, jotta mm. myyntiohjelma tunnistaa kyseisen tuotteen.

Uusi koodi voi olla toimittajan EAN-koodi tai automaattisella koodauksella tehty ohjelman luoma koodi. Koodin jolla ei ole myynti- tai varastohistoriaa voidaan poistaa kokonaan järjestelmästä.

Koodinvaihto-ruutu

Syötä haluttu uusi koodi Uusi koodi -kenttään ja tallenna se painamalla F4 Hyväksy. Jos samalla tuotteella löytyy koodi ennestään, ohjelma kysyy Koodi on jo olemassa, Yhdistetäänkö? Vastattaessa Kyllä ohjelma poistaa vanhan koodin tiedot ja yhdistää ne uuden koodin tietoihin.

Vain täsmälleen samoilla tuotenumero- tai mallinro/väri/kokolajitelma/koko/tyyppi -tiedoilla olevat koodit saa yhdistettyä toisiinsa.

Jos syötät toisen tuotteen koodin, Info-rivin tekstiksi tulee: Koodi on jo olemassa eri tuotteella, eikä anna tehdä haluttua muutosta.

Koodimuutos päivittyy heti koodirekisteriin, joten poistunutta koodia ei enää löydy koodirekisteristä eikä esim. kassa tunnista ko. koodia. Koodimuutos päivittyy välittömästi myös Malli1-tietokantaan (esimerkiksi varastokyselyn saldonäkymä).

Koodimuutosten osalta varasto- ja myyntitapahtumien historia (myyntikuitit, varastotapahtumat, varastopäiväkirja) päivittyvät uudelle koodille.

Koodikohtaisiin kampanjoihin koodimuutokset eivät toistaiseksi päivity, joten kampanjatiedot tulee korjata manuaalisesti, jos alkuperäisellä koodilla on koodikohtaisia kampanjoita (kampanjan rivityyppi=tuotekoodi).

Voit tehdä koodin poiston koodille, jolla ei ole varasto- tai myyntihistoriaa painamalla Koodinvaihto-ruudulla F6 Poista. Ohjelma varmistaa koodin poiston erillisellä ruudulla. Jos yrität poistaa koodi jolla on varasto- tai myyntihistoriaa, ohjelma antaa virheilmoituksen: Koodilla on tapahtumia! Koodia ei voi poistaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.