Skip to main content
Skip table of contents

Hälytysrajatilauksen tekeminen

 1. Valitse Tekson valikosta F3 Ostotilaukset ja 1. Ostotilaus.

 2. Syötä toimittajatieto.

 3. Paina F3 Uusi tilaus.

 4. Aseta Hälytysrajatilaus-valintaruutu aktiiviseksi.

 5. Paina F4 Rivit.

 6. Syötä Mallinumero (riville tuote, jolle minimi- ja maksimimäärät halutaan antaa.)

 7. Paina F4 Jatka. Tilauksen kokoruutu avautuu.

  • Tarvittaessa voit lisätä kokolajitelman ulkopuolisen koon painamalla F9 Lisää koko ennen myymäläjaon tekemistä; kun myymäläjako on tehty, kyseinen toiminto ei ole enää käytettävissä.

 8. Paina F5 Myymäläjako. Myymäläjako-ruutu avautuu.

 9. Syötä ensin minimimäärät (Min. var) kokokohtaisesti myymälöille.

  • Anna kokokohtaisesti minimimäärät myymälöille

  • Jos kokolajitelmassa on yli 10 kokoa, käytä selailuun F2 Edelliset koot- ja F3 Seuraavat koot toimintoja.

  • Inforivillä näkyy koon maksimimäärä, joka on oletuksena sama kuin ensimmäinen koolle syötetty minimimäärä.

  • Voit halutessasi kopioida ensimmäisen rivin sisällön kaikille muille riveille F7 Kopioi rivi -painikkeella; painike on aktiivinen vain silloin, kun ensimmäiselle riville on syötetty määriä, mutta muille riveille ei.

   image-20240301-102840.png

 10. Vaihda valinnaksi Max.var tai paina F4 Talleta jako.

 11. Syötä maksimimäärät

  • Oletuksena maksimimäärä on sama kuin minimimäärä. Muuta tarvittaessa maksimimäärät minimimääriä suuremmaksi.

  • Inforivillä näkyy koon minimimäärä.

 12. Paina F4 Talleta jako. Palaat tällöin tilauksen kokoruudulle.

 13. Tallenna rivi painamalla F4 Rivi valmis.

 14. Voit syöttää seuraavat rivit hälytysrajatilaukseen.

  • Voit hyödyntää rivin kopiointia esimerkiksi eri värien minimi- ja maksimimäärien syötössä.

 15. Paina lopuksi F6 Valmis. Palaat ostotilauksen perustietoruudulle, jonka alaosassa näkyy ilmoitusteksti tilauksen onnistuneesta tallentamisesta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.