Skip to main content
Skip table of contents

Värikohtaisen kampanjarivin syöttäminen

  1. Valitse Rivityyppi, eli onko kyseessä Malli vai Tuotekoodi.

  1. Anna rivityypistä riippuen malli/tuotekoodi; voit hakea tämän myös painamalla F7 Lista.

  2. Määritä mallin/tuotekoodin kampanjahinta. Alennuksen voi antaa hyödyntäen Alennus % -kenttää, tai voit syöttää alennetun hinnan suoraan Kampanjahinta-kenttään.

  3. Mikäli kyseessä on pakettikampanja anna paketin tiedot; katso pakettityypeistä ohjeen kohta Pakettikampanjat.

  4. Tallenna rivin tiedot painamalla F4 Tallenna.

  5. Syötä halutessasi seuraavat kampanjarivit rivin tallennuksen jälkeen painamalla F3 Uusi.

  6. Kun kaikki rivit on tallennettu, voit poistua rivien syötöstä poistua painamalla F10, jolloin kampanjan rivit päivittyvät myös pääruudulle. Kun poistut kampanjoiden ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet. Voit tulostaa tulosteet myös myöhemmin mallin perustietojen kautta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.