Skip to main content
Skip table of contents

Intrastat-tilastointi

Tulli edellyttää asiakkailta kerran kuukaudessa intrastat-ilmoitusta, mikäli yrityksen tuonti tai vienti EU-maista ylittää tietyn euromäärän vuodessa.

Tiedonantovelvollisia ovat EU:n jäsenmaiden välillä kauppaa käyvät arvonlisäjärjestelmään rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt. Ilmoituksessa ilmoitetaan ko. jaksolla varastoon tulleiden tuotteiden tiedot tavaranimikkeittäin sekä alkuperämaittain.

Tekson Intrastat-tilastointi auttaa yritystäsi tuottamaan ilmoitettavat tuotteet raportoitavaan muotoon TYVI-palvelun sisäkaupan tilastoilmoituksen sähköistä lomaketta varten sekä vaihtoehtoisesti tuottamaan valmiin sähköisen aineiston sähköpostin liitteeksi tai TYVI Pro latauspalveluun. Tässä ohjeessa on ohjeistettu nämä toiminnot.

Intrastat-tilastointi löytyy Tekson Ostotilaukset-toiminnoista. Tilastointi voidaan tehdä Teksossa vaihtoehtoisilla tavoilla:

  • Teksosta tulostetaan esikatseluun/kirjoittimelle raportti, jonka perusteella täytetään tarvittavat tiedot sähköiselle tyvi (tyvi-lite) palvelun lomakkeelle.

  • Teksosta tulostetaan suoraan ascii-tiedostomuotoinen raportti, joka toimitetaan sähköpostin liitteenä tullille.

Teksoon saadaan tuotua tiedostosta CN-nimikkeistö sekä pakolliset lisäpaljouskoodit (tämä edellyttää että tiedosto muunnetaan ennen Teksoon sisäänlukua csv-tiedostomuotoon Excel-ohjelmalla)

Lisätietoja Intrastatista Tullin internetsivuilta:

Intrastat-raportti TYVI-palvelun lomakkeen täytön avuksi

Teksosta tulostetaan esikatseluun/kirjoittimelle raportti, jonka perusteella täytetään tarvittavat tiedot sähköiselle tyvi (tyvi-lite) palvelun lomakkeelle. Lomakkeella tiedot annetaan tavaranimikkeittäin ja lähetys-/alkuperämaittain, Tekson raportilla saadaan näistä yhteenvedot. Tarkoitettu käyttöön, jos ilmoitettavien nimikkeiden määrä on pieni.

Lisätietoja TYVI-palvelusta.

Esikatseluun / Kirjoittimelle tulostettavaa raporttia tehtäessä virhelokille listataan tuotteet ja tilaukset, joilta puuttuu pakollisia tietoja kuten

  • tuotteen CN-nimike

  • tuotteen alkuperämaa

  • tilauksen kuljetusmuoto

  • tilauksen lähetysmaa.

Intrastat-tilastointi -ruutu


Valitse tulostuslaitteeksi Esikatselu / kirjoitin, tee aikarajaus ja tarvittaessa myymälärajaus. Muodosta aineisto painamalla F1 Tulosta.

Jos raportoitavilta tilauksilta (tilaukset, joiden lähetysmaa on EU-maa) puuttuu kuljetustyyppi tai niillä on tuotteita joilta puuttuu CN-nimike tai alkuperämaa, niin näytölle tulostuu virheloki. Puuttuvat tai virheelliset tiedot tulee täydentää tilauksen tai tuotteen perustietoihin, jonka jälkeen Intrastat raportointi voidaan tehdä onnistuneesti.

Ascii-tiedostomuotoinen raportti

Ilmoitus voidaan toimittaa myös Ascii-tiedostona. Tiedosto voidaan lähettää joko sähköpostin liitteenä (viesti ja liite tulee suojata) tai TYVI Pro -palvelulla (tiedoston siirtoa varten tarvitaan sekä ItellaTYVI Pro -tunnus että Katso-tunniste). Tiedoston siirto soveltuu hyvin ilmoittajille, joilla on paljon nimikerivejä. Erillistä tiedoston testausta ei TYVI Pro -palvelussa vaadita. Käytettäessä tiedoston siirtoa tyvi-pro palvelulla, järjestelmä tarkistaa heti tietojen oikeellisuuden, joten esim. virheellisiä koodeja ei voi antaa.

Tiedostomuotoisen raportin muodostaminen

Valitsemalla tulostuslaitteeksi Tiedosto ja sen jälkeen painamalla F1 Tulosta voit luoda tiedostomuotoisen raportin Tekson Intrastat.-alihakemistoon.

Tiedosto-raportille ei summata niitä toimitusrivejä, joilla ei ole CN-nimike -tietoa. Kannattaa tulostaa raportti ensin esikatseluun ja varmistaa että raportointi menee läpi ilman virhelokia.

Esikatseluun / Kirjoittimelle tulostettavaa raporttia tehtäessä virhelokille listataan tuotteet ja tilaukset, joilta puuttuu pakollisia tietoja: tuotteen CN-nimike puuttuu, tuotteen Alkup.maa puuttuu, tilauksen kuljetusmuoto puuttuu, tilauksen lähetysmaa puuttuu. Puuttuvat / virheelliset tiedot tulee korjata/täydentää ennen tiedoston muodostamista.

Valitse tulostuslaitteeksi Tiedosto, tee aikarajaus ja tarvittaessa myymälärajaus, ja muodosta sitten aineisto painamalla F1 Tulosta. Kun aineisto on valmis, inforiville tulee tieto hakemistopolusta ja tiedostonimestä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.