Skip to main content
Skip table of contents

Tax free-palautuskuitin mitätöinti

Kuitin, jossa tehty tax free palautusta voi mitätöidä saman päivän aikana kuin tax-free palautus on tehty. Mitätöinti tehdään normaalisti:

  1. Hae kuittien selailuun alkuperäinen myyntikuitti, paina F7 Mitätöinti.

  2. Vahvista että haluat mitätöidä kuitin.

  3. Mitätöintikuitti tulostuu kuittikirjoittimeen.

  4. Alkuperäinen myyntikuitti palautuu automaattisesti tilaan, jossa sille voidaan tehdä tax free -palautus.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.