Skip to main content
Skip table of contents

Dafo

Dafo on muoti- ja tekstiilialan toiminnanohjausjärjestelmä, joka voidaan integroida Teksoon. Dafo-integroinnin avulla on mahdollista suorittaa tietyt ERP-toiminnot (kuten esimerkiksi tuotehallinta tai ketjutilausten tekeminen) Dafossa, ja tietyt myymälätoiminnot (kuten myynti, varastonhallinta ja tilausten käsittely) puolestaan Teksossa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Tekson ja Dafon välillä siirtyvät tiedot.

Siirrettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Tuotteet

Dafo → Tekso

Asiakkaat

Dafo → Tekso

Ostotilaukset

Tekso → Dafo

Kampanjat

Dafo → Tekso

Myyntitapahtumat

Tekso → Dafo

Laskulähetteet

Tekso → Dafo

Varastotapahtumat

Tekso → Dafo

Dafo → Tekso

Varastosaldot

Tekso → Dafo

Kuittaustiedot

Tekso → Dafo

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.