Skip to main content
Skip table of contents

Tuotteen myynti kuukausittain

Tuotteen myynti kuukausittain raportilla saat raportoitua kuukausittaista malli/tuotekohtaista myyntiä. Ajon järjestyksen voi valita joko malleittain, tuoteryhmittäin tai toimittajittain. Jos valitset malleittain raportille tulostuu tuotteet mallinumerojärjestyksessä. Valittuasi tuoteryhmittäin mallit tulostuvat tuoteryhmäjärjestyksessä ja toimittajan valitessasi tulostuu mallit raportille toimittajajärjestyksessä.

Kun valitset ajoksi Tuoteryhmäluvuilla, Toimittajaluvuilla tai Tuoteryhmäluvuilla toimittajittain saat raportille tiedot ryhmittäin, toimittajittain tai ryhmittäin/toimittajittain ilman malli/tuotekohtaista erittelyä.

Tuotteen myynti kuukausittain -ruutu

Tuotteen myynti kuukausittain -ruudun funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta

Tulostaa raportin (kursori voi olla missä tahansa kentässä).

F7 Lista

Hakee listan sitä kenttää koskien, jossa kursori on (ei Vuosi tai Kuukausi-kentissä).

Tuotteen myynti kuukausittain -ruudun kentät ja valinnat

Kenttä/valinta

Selitys

Vuosi

Syötä haluamasi vuosi, josta haluat raportoinnin alkavan. Tiedot tulevat raporttiin kuukausittain sen vuoden ajalta, jonka olet syöttänyt.

Kuukausi

Syötä haluamasi kuukausi, josta haluat raportoinnin alkavan. Tiedot tulevat raporttiin kuukausittain sen vuoden ajalta, jonka olet syöttänyt.

Ajo

Malleittain

Anna haluttu malliväli tai rajaa ajo vain yhdestä mallista.

Tuoteryhmittäin

Anna haluttu tuoteryhmäväli tai vain yhdestä tuoteryhmästä. Näyttää raportin malleittain.

Toimittajittain

Anna haluttu toimittajaväli tai jvain yhdestä toimittajasta. Näyttää raportin malleittain.

Tuoteryhmäluvuilla

Ovat hakuehdoiltaan samat kuin kolme edellistä, paitsi raportteihin ei tulostu mallikohtaisia tietoja.

Toimittajaluvuilla

Tuoteryhmäluvuilla toimittajittain

Tulostetaan myynnin kasvu

Näyttää kasvuprosentin valitsemaltasi ajanjaksolta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.