Skip to main content
Skip table of contents

Varastoontulo ilman ostotilausta

Kun varastoontulo suoritetaan ilman ostotilausta, perustietoruudulla annetaan koko tuloutusta koskevat tiedot kuten toimittaja, tilausnumero, sekä hinnoitteluun liittyvät tiedot. Ohjelma tuo oletuksena toimittajatiedon antamisen jälkeen toimittajalle perustietoihin tallennettuja tietoja (esimerkiksi koodaustavan) perustietoruudulle. Tiedot ovat tulokohtaisia, ja ne voidaan tarvittaessa muuttaa.

Varastoontulon perustiedot, toimittaja valittuna

Riveillä lisätään tilaukselle mallit ja tuloutettavat määrät. Jos tuloutettavaa mallia ei löydy tuoterekisteristä, se saadaan perustettua suoraan tilausrivillä. Katso Esimerkki: uusi malli varastoontulossa.

Kun kursori on Toimittajanumero-kentässä, painamalla F2 Lista voit hakea listan toimittajista.

Toimittajalista

Kun kursori on Tilausnumero-kentässä, painamalla F2 Hae voit avata listan ostotilauksista.

Tilauslista

Tarkista ennen riveille siirtymistä, että tehdashinnan verollisuus ja koko tuloa koskevat alennus- ja tuontikustannustiedot ovat oikein.

Pakollisia tietoja ovat:

 • Toimittaja

 • Tilausnumero (jos halutaan että varastoontulo kirjautuu tilaus-kantaan)

 • Myymälä

Monimyymäläympäristössä tilausnumeron täytyy olla yksilöllinen joka myymälässä; samaa tilausnumeroa ei siis voi käyttää useassa myymälässä.

Vaiheet

 1. Syötä toimittajanumero Toimittaja-kenttään, tai hae se listalta painamalla F2 Lista ja Valitse. Paina Enter.

 2. Tarkasta, että perustietoruudulla toimittajaan liittyvät tiedot ovat oikein ja tee tarvittaessa täydennykset varastoontuloa koskien. Voit jatkaa rivien syöttöön painamalla F4 Ei tilausta.

  1. Voit myös syöttää Tilausnumero-kenttään esimerkiksi lähetyslistan numeron, jolloin lähetyslistaa vastaavan tuloutuksen haku ohjelmasta on myöhemmin helppoa. Tällöin ohjelma näyttää onko kyseessä ns. uusi tilaus, vai löytyykö annetulle tilausnumerolle jo ennestään rivejä.

 3. Syötä mallinumero ja paina Enter, tai lue tuote viivakoodilukijalla.

  1. Mikäli kyseessä on vanha malli, voit se hakea myös listalta. Vanhan tuotteen ollessa kyseessä ohjelma tuo tuotteen tiedot automaattisesti ruudulle ja siirtää kursorin tulokappaleisiin. Väri/Kokolajitelmallisen mallin osalta kursori siirtyy värikenttään.

  2. Mikäli kyseessä on uusi malli, syötä tuotteen tiedot. Katso tällöin myös kohta Uusi malli varastoontulossa -Väri/Kokolajitelmallisen mallin osalta jatketaan kokolajitelmaruudulle F4 Jatka -painikkeella.

 4. Tarkasta että mallin hintatiedot ovat oikein. Tarvittaessa voit muuttaa niitä, jolloin tiedot tallentuvat myös tuotteen/mallin perustietoihin.

 5. Ohjelma ehdottaa tulopäiväksi kuluvaa päivää. Tulopäivä voidaan muuttaa tarvittaessa, mikäli toimitus halutaan varaston arvoon esim. jo edelliselle kuukaudelle.

 6. Hyväksy valmis rivi painamalla F4 Rivi OK.

 7. Kun kaikki rivit on syötetty, voit tallentaa toimitukseen laskun tiedot, mikäli Ostoreskontra on käytössä: paina F12 Laskun tiedot ja syötä laskun summa, numero ja viite. Laskut saadaan näin automaattisesti siirrettyä esikäsiteltyinä ostoreskontraan. Varsinainen siirto reskontraan tehdään ostoreskontran päävalikossa myöhemmin.

 8. Tallenna toimitus painamalla F6 Valmis. Ohjelma palaa varastoontulon perustietoruudulle ja näyttää ruudun alareunassa että toimitus on tallennettu. Toimitus näkyy tämän jälkeen varaston arvossa.

 9. Voit nyt tallentaa muita toimituksia tai sulkea Varastoontulon, jolloin ohjelma ehdottaa tulostettavaksi hintalappuja tehtyjen toimitusten perusteella tai rivillä tehtyjen tulostemääritysten perusteella. Voit vielä muokata tulosteiden kappalemäärää voi vielä muokata Hintalappujen tulostus-ruudulla, toiminnolla Valitse tulostettavat hintalaput.

Tilauksen tilatiedon päivittyminen

Mikäli varastoontulossa annetaan tilausnumero ilman ennakkoon syötettyä ostotilausta, niin tehty varastoontulo kirjaantuu tilauskantaan. Tällaisen tilauksen – jolla ei ole tilattuja kappaleita vaan ainoastaan tulokappaleet – tilaksi päivittyy Toimitettu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.