Skip to main content
Skip table of contents

Laskuttajailmoituksen tekeminen

Laskuttajailmoitus tehdään joko ilmoittamalla pankkiisi mahdollisuus lähettää asiakkailleen verkkolaskuja, jolloin pankki lisää yrityksesi e-laskulla laskuttavien listalle ja asiakkaasi voi tämän jälkeen hyväksyä yrityksesi omasta verkkopankistaan.

Toinen mahdollisuus tehdä laskuttajailmoitus on täyttää Finanssialan sivuilla oleva lomake https://laskuttajailmoitus.finanssiala.fi/

Laskuttajailmoitus Finanssialan sivuilla

 1. Lomakkeen täyttämisen sekä alaosan painikkeen painamisen jälkeen pyytää lomake tallentamaan laskuttajailmoituksen.

  • Tee tallennus Tekso-kansion alla olevaan mdlinkki-kansioon (C:\TEKSO\MDLINKKI), tai siirrä tiedosto sinne tallennuksen jälkeen.

  • Anna tiedoston nimeksi FLIkkpp.nn, missä

   • kk = kuukausi

   • pp = päivä

   • nn = eränumero.

    • Tässä voi käyttää aina esim. 01:a.

     Esimerkki: 16.8.2021 tehty aineisto nimellä FLI0816.01

 2. Tämän jälkeen avaa Tekson pankkiohjelma ja paina Alt + L.

  • Jos tehtyä tiedostoa ei löydy mdlinkki-hakemistosta, ohjelma antaa tästä virheilmoituksen.

   Ilmoitus1.png

   Virheilmoitus

  • Muussa tapauksessa ohjelma kysyy, lähetetäänkö yhteyspyyntö palvelimelle; paina Kyllä ottaaksesi yhteyden.

   Ilmoitus2.png

   Tiedustelu pankkiyhteyden ottamisesta

   Ilmoitus3.png

   Ilmoitus pankkiyhteyden suorituksen tilaamisesta Cloud-palvelimelta

Mikäli tiedosto ei tule lähtevien listalle, tämä voi johtua kahdesta syystä:

 • Tiedoston nimi tai sijainti ei ole oikein.

 • Pankkiohjelman siirtokäsky puuttuu: ota yhteys Solteqin asiakastukeen sen lisäämiseksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.