Skip to main content
Skip table of contents

Raportin tulostus PDF-tiedostoksi

Raporttien tallennus

Voit tallentaa raportin PDF-muotoon sen jälkeen, kun olet tulostanut sen esikatseluun. Kaikki esikatseluun otettavat tulosteet ja raportit (kuten esimerkiksi laskut) voidaan siis tallentaa. Raportit voi tallentaa PDF-muotoiseksi esikatselusta löytyvällä tallennuspainikkeella.

Tallenna-painike raportin esikatselussa väri- ja kokolajitelma käytössä)

Kun painat esikatselussa tallennuspainiketta, Raportin tallennus -ruutu avautuu. Ohjelma ehdottaa raportin tallennusnimeksi merkkijonoa, jossa on raportin nimi + sen hetkinen päivä/aika (VVVVKKPPkkppttmmss, eli vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutit ja sekunnit). Voit muuttaa nimen halutessasi. Lopullinen tallennus tapahtuu, kun painat Enter tai ✓Tallenna -painiketta.

Oletuksena raportit tallentuvat Tekson RAPORTIT-alihakemistoon; ohjelma luo RAPORTIT-kansion, jos sitä ei vielä ole olemassa. Voit myös muuttaa tallennuspolun Raportin tallennus -ruudulla.

Raportin tallennus

Huomioi, että poikkeavaan hakemistoon tallennettuja raportteja ei voi tarkastella F5 Muut toiminnot → 12. Tallennetut raportit -toiminnon kautta.

Tallennettujen raporttien selailu

Voit selailla ja tulostaa tallennettuja raportteja joko erillisellä Acrobat Reader -ohjelmalla tai Tekson Muut toiminnot -valikosta Tallennetut raportit -ohjelmalla, joka käynnistyy myös Tekson päävalikosta painamalla Alt + R.

Voit käynnistää toiminnon myös Tekson päävalikosta painamalla Alt + R.

Tallennetut raportit-listassa on kaikki Tekson RAPORTIT-alihakemistossa olevat, esikatselusta PDF-muotoon tallennetut raportit. Voit avata kyseiset raportit esikatseluun ja/tai tulostaa ne. Lisäksi voit nimetä raportin uudelleen tai poistaa valitun raportin.

Näyttöön tulee lista tallennetuista raporteista aikajärjestyksessä (uusin ensin). Voit valita järjestykseksi myös nimijärjestyksen. Lisäksi voit valita, tulostetaanko raportti esikatseluun Tekso-ohjelmalla vai Acrobat Readerilla. Kun valittu raportti on tulostunut esikatseluun, voit saada ylävalikon Tiedosto/Edit -toiminnon kautta esiin aputoimintoja. Esimerkiksi Etsi-toiminnon avulla voit antaa hakusanan, jolloin raportista voidaan hakea kohdat joissa ko. sana esiintyy.

Punainen ruksi x tarkoittaa, että raportti ei ole valittuna tulostettavaksi.

Tallennetut raportit -ruutu

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

Esikatselu 

Tulostaa valitun raportin esikatseluun.

F4 Tulosta valitut 

Tulostaa valitut raportit suoraan oletuskirjoittimelle. Oletuksena raportti tulostuu, mikäli sen edessä oleva tulostimen kuva on aktiivinen.

Jos tulostimen kuvan päällä on punaiset ruksit, ei kyseistä raporttia tulosteta. Valinta voidaan vaihtaa tuplaklikkaamalla haluttua raporttia.

F5 Muuta nimi 

Muuttaa valitun raportin nimen.

F8 Poista 

Poistaa valitun raportin tallennetuista raporteista.

Tallennettujen raporttien tulostaminen

 1. Valitse raportit ja määritä tulostustapa jolla raportin esikatselu/tulostus tehdään:

  • Kun valitset raportin esikatseluun Tekso -tulostustavalla, saat ylävalikon Tiedosto –toiminnon kautta esiin aputoimintoja.

  • Pdf-raportti voidaan lähettää myös sähköpostin liitteenä; tallennetut raportit löytyvät Tekson Raporti-alihakemistosta, josta voit poimia tiedoston liitteeksi.

  • Näyttöön tulee lista kaikista PDF-muotoon tallennetuista raporteista. Oletuksena listaus on aikajärjestyksessä; viimeisimpänä tallennettu raportti on ensimmäisenä. Oletuksena kaikki tulostamattomat raportit ovat valittuina tulostukseen (tulostinkuvan päällä ei ole punaista ruksia x).

  • Esimerkiksi Etsi-toiminnon avulla voit antaa hakusanan, jolla voit hakea raportistakohdat joissa kyseinen sana tai numero esiintyy.

 2. Muuta tarvittaessa valintoja tuplaklikkaamalla hiirellä ne raportit aktiiviseksi, jotka haluat tulostaa esikatseluun ja/tai kirjoittimelle. Jätä punainen ruksi x muiden raporttien riveille.

 3. Tulosta valitsemasi raportit painamalla F4 Tulosta valitut.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.