Skip to main content
Skip table of contents

Korjaustapahtumien tekeminen

Korjaustapahtumat-toiminnolla voit mitätöidä Tapahtumaselailu-ruudulle valitun varastotapahtuman varastoontulo- tai inventointikuitin; toiminto tekee uuden varastotapahtumakuitin , jossa vastaavat varastotapahtumat ovat negatiivisina. Toimintoa voidaan käyttää, jos esimerkiksi varastoontulo- tai inventointikuitti halutaan kokonaan mitätöidä.

Korjaustapahtuman tekeminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.