Skip to main content
Skip table of contents

Toimittajakohtaisen väriseurannan rajaaminen vain tietyille toimittajille

Toimittajakohtainen väriseuranta on mahdollista määritellä käytettäväksi vain tietyille toimittajille.

Muutos vaikuttaa seuraaviin Tekson toimintoihin:

Toiminto

Huomioitavaa

Varastoraportti

  • Jos toimittajan väri ei ole käytössä toimittajalla:

    • Väri-osiossa valinnalla Oma tai Toimittajan tulee raporttiin aina oma väri.

  • Jos toimittajan väri on käytössä toimittajalla:

    • Väri-osiossa valinnalla Oma tulee raporttiin oma väri

    • Valinnalla Toimittajan raporttiin tulee toimittajan väri.

Myyntiraportti

Ostotilaus

  • Jos toimittaja on määritelty TOIMITTAJANVÄRI-parametrille, niin ohjelma pyytää värin tiedot erillisellä Toimittajan värin lisäys -ruudulla kun T.väri-kenttään syötetään väri.

  • Jos TOIMITTAJANVÄRI-parametri ei ole lainkaan käytössä tai parametri on käytössä mutta toimittajaa ei ole määritetty kyseiselle parametrille, niin tällöin ohjelma ei vaadi värin tietoja, vaan T.väri-kenttä on informatiivinen.

Varastoontulo

Siirtoraportti

Jos mallilla on toimittajan väri käytössä, tulee tämä raportille; jos mallilla ei ole toimittajan väriä käytössä, tulee raportille oma väri.

Parametrointi

Toiminto tulee käyttöön, kun lisäät TOIMITTAJANVÄRI-parametrin yleisparametreihin. Mikäli parametria ei ole määritelty, toimittajakohtainen väriseuranta on käytössä kaikilla toimittajilla.

Parametrilla määritellään ne toimittajat, joille Toimittajakohtainen väriseuranta -piirre on käytössä.

RIvi

Selitys

1

Toimittajien numerot välilyönnillä erotettuna.

Esimerkkikuva

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.