Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 7.0.28 (10/2023)

Muutokset

Pankkiyhteyden ottaminen keskitetysti

Pankkiyhteystoimintoa on muutettu siten, että yhteys muodostetaan keskitetysti Cloud-palvelimen kautta. Aiemmin pankkiyhteys suositeltiin käynnistettäväksi ainoastaan yhdeltä työasemalta. Jatkossa pankkiyhteys voidaan käynnistää miltä vain työasemalta, ja pankista saatuja tietoja sekä lokitietoja on myös mahdollista tarkastella millä vain työasemalla. Lisäksi pankkien varmenteiden muutokset hallinnoidaan Cloud-palvelimella.

Käyttäjä saa pankkiyhteyden muodostamisesta erillisen ilmoituksen; voit poistua ruudulta painamalla Poistu. Tarkista vielä Yhteysraportilta tai Aineistoluettelosta että yhteys onnistui, ja että pankki vastaanotti lähetetyn erän.

Ilmoitus pankkiyhteyden muodostamisesta

Muutos näkyy seuraavissa Tekson toiminnoissa:

Myös kuluttajien e-laskun vastaanottoilmoitukseen on tehty muutos: kun vastaanottoilmoituksien vastaanotto on aktivoitu Solteqin toimesta, ja Tekson työasemalla avataan Pankkiohjelma, Vastaanottoilmoitus-painike näkyy Raportit-valikossa.

Vastaanottoilmoitus Pankkiohjelman Raportit-valikossa

Painamalla Vastaanottoilmoitus-painiketta saat avattua listan viimeksi vastaanotetuista ilmoituksista.

Painamalla Avaa verkkolasku saat valitun vastaanottoilmoituksen näkyviin.

Vastaanottoilmoitukset näkyvät myös Aineistoluettelossa. Painamalla Avaa saat myös Verkkolaskut-listan näkyviin, ja voit avata listalta vastaanottoilmoituksen. 

Viimeksi vastaanotetut ilmoitukset

Muutos toimittajan tilinumeron käyttämiseen ostolaskuissa

Tilanteissa, joissa eri toimittajat käyttävät samaa ulkoista rahoitusyhtiötä ja kyseisille toimittajille ei ole määritelty toimittajatiedoissa Y-tunnusta, toimittaja haetaan toimittajatiedoissa määritellyllä rahoitusyhtiön tilinumerolla; ostolaskut kirjautuvat tällöin virheellisesti ensimmäiselle toimittajalle, jolla on tilinumero.

Ohjelman toimintaa on mahdollista muuttaa siten, että mikäli Y-tunnusta ei löydy, toimittajaa ei haeta tilinumerolla vaan kyseinen ostolasku kirjautuu toimittajalle 0, ja näkyy Ostoreskontran Lokissa Tarkista-tekstillä varustettuna.

Alla esimerkki Lokista, kun uusi toiminto on käytössä:

 • 2 ylintä riviä: toimittajilla on y-tunnus ja sama tilinumero.

 • 2 alinta riviä: toimittajilla ei ollut Y-tunnusta ja näillä on sama tilinumero. Laskut kirjautuvat toimittajalle 0

Esimerkki Lokista

Kyseessä on erikseen parametroitava piirre; ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Ostoreskontran laskujen käsittely yhdellä työasemalla kerrallaan

Saman laskun voi valita Ostoreskontrassa käsiteltäväksi ainoastaan yhdellä työasemalla kerrallaan. Mikäli lasku on jo käsittelyssä toisella työasemalla, näkyviin tulee virheilmoitus.

Virheilmoitus, kun samaa laskua yritetään valita maksettavaksi useammalla kuin yhdellä työasemalla (laskujen maksu)

Virheilmoitus, kun lasku on jo käsittelyssä toisella työasemalla (suoritusten syöttö, laskujen syöttö)

Muutos koskee seuraavia Ostoreskontran toimintoja:

Korjaukset

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta Yhteensä- ja Maksettu-rivit jäivät näkyviin asiakasnäytölle myyntitapahtuman jälkeen, vaikka kyseisten tietojen pitäisi kadota ja tilalle palautua Tervetuloa-teksti. Ongelma ilmeni Tekson versiossa 7.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta Kassan hinnoittelutoiminnossa alennusta annettaessa alv 0%-hinta ei näkynyt oikein. Ongelma vaikutti ainoastaan hinnan näkymiseen kyseisessä kentässä, eikä sillä ollut vaikutusta hinnoitteluun.

 • Korjattu ongelma, joka ilmeni uuden myyntitilauksen tallentamisen yhteydessä: tieto varatusta varastosaldosta ei siirtynyt verkkokauppaan. Ongelma ilmeni Tekson versiossa 7.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta asiakkaan ulkoisessa järjestelmässä asiakastietoihin tekemät muutokset eivät päivittäneet Tekson Muutospäivä-tietoa. Ongelma ilmeni tilanteissa, joissa asiakastietojen muutoksia tuotiin Custobar-järjestelmästä tai verkkokaupasta.

 • Korjattu ongelma hyllynreunaetikettien ja hintalappujen tulostuksessa: tuotenimi ei tulostunut silloin, kun

  • tulosteille oli määritelty, että tuotetietojen Nimi2-kentästä tulostetaan toinen tuotenimi, tai jos Nimi2-kenttä oli tyhjä, pitkä tuotenimi jaettiin toisellekin riville, ja

  • tuotteen nimi oli niin lyhyt (alle 20 merkkiä), ettei siitä tulostunut mitään toiselle riville.

   Ongelma ilmeni Varaston tapahtumaselailun kautta tulostettaessa, Hintalaput ostotilauksista -toiminnossa sekä Varastoontulon kautta tulostettaessa.

 • Varastokyselyn Koodilista-ruudun ulkoasuun on tehty korjauksia ja parannuksia.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että kateprosentti- tai keskihintatuotteen katteet näkyivät virheellisinä kassamyynnissä, kun kateprosentti/keskihintatuote lisättiin myyntiriveille. Virhe esiintyi kun muita tuotteita oli valmiiksi myyntiriveillä, ja lisättävällä kateprosenttituotteella ei ollut määritelty katetta, tai keskihintatuotteelle määritelty ostohintaa.

 • Korjattu ongelma, joka ilmeni kun tuotelistalta lisättiin rivi tallennetulle myyntitilaukselle: rivi ei tällöin tallentunut ensimmäisellä kerralla uudeksi riviksi. Ohjelman kysyessä Rivit hinnoitellaan uudelleen? ja käyttäjän painaessa OK, ohjelma siirtyi siis takaisin tuotelistalle, ja tuote piti tällöin valita uudelleen.

 • Korjattu ongelma, joka ilmeni joissakin tapauksissa Resurs Bank -maksutavalla kassalla maksettaessa: kun ensimmäinen Resurs Bank -maksun ikkuna avautui, se jäi kassaohjelman ikkunan alle Tekson käyttölittymässä. Seuraavissa avauksissa ongelma ei enää toistunut.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.