Skip to main content
Skip table of contents

Aliarvostusajo malleittain

Toiminnolla syötetään yksittäisten mallien/tuotteiden aliarvostus.

Aliarvostus malleittain

Oletuksena näkyviin tulee inventointiaikojen mukainen kohdistuspäivä. Myymälä- ja mallitietojen syötön jälkeen näyttöön tulee ko. mallin kohdistuspäivän varasto kappaleina ja euroina sekä mahdollinen aiemmin syötetty aliarvostus. Kursorin ollessa Mallinro -kentässä saat tuotelistan näkyviin painamalla F7 Lista.

Kun tuotteen tiedot ovat ruudulla näkyvissä, syötä aliarvostusprosentti, aliarvostettava kappalemäärä sekä seliteteksti (syy, minkä takia tuote aliarvostetaan, enintään 20 merkkiä). Tallenna aliarvostus panamalla F8 Päivitä, jolloin ruudulle tulee näkyviin aliarvostus sekä varaston loppuarvo aliarvostuksen jälkeen.

Mikäli Aliarvostus päivitetään varaston arvoon -toiminto on käytössä, ohjelma antaa erillisen ilmoituksen siitä, että aliarvostusajo on tilattu Cloud-palvelimelta, ja antaa myös ilmoituksen päivityksestä varaston arvoon.

Aliarvostus ilmoitus.png

Imoitus aliarvostusajon tilaamisesta Cloud-palvelimelta

Aliarvostusajo suoritettu.png

Ilmoitus aliarvostusajon suorittamisesta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.