Skip to main content
Skip table of contents

Pankkisuoritukset

Pankkisuoritukset-ruudulla kirjataan ne asiakkaan suoritukset, jotka eivät kirjaudu automaattisesti viitesuoritusten päivityksessä. Toiminnon avulla voidaan myös selata sekä korjata aiemmin tehtyjä suorituksia ja poistaa suoritusten kohdistuksia.

Pankkisuoritukset-ruutu

Kentät

Kenttä

Selitys

Asiakasnumero

Annetaan ensimmäiseksi, jolloin saadaan ruudulle asiakkaan nimi ja velkasaldo.

Maksupäivä

Ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Päiväksi annetaan todellinen suorituspäivä.

Suorituksen numero

Ohjelma numeroi suoritukset automaattisesti eikä käyttäjä voi muuttaa tietoa.

Maksettu

Kenttään syötetään summa, jonka asiakas on todellisuudessa maksanut.

Suoritus

Summa, joka kirjataan valitulle kirjanpidon tilille ja valitulle laskulle.

Kassa-alennus

Mahdollinen kassa-alennuksen osuus. Mikäli suoritus kirjataan kassa-alennukseen oikeuttavien päivien aikana, ehdottaa ohjelma kassa-alennusta automaattisesti.

Suoritus tilille:

Tähän valitaan kirjanpidon tili, jolle suoritus on maksettu. Kyse on Debet-tilistä. Ohjelma tarjoaa Debet-tiliksi oletuksena pankkitilejä, mikäli pankkiohjelmaan on syötetty tarvittavat tiedot.

Kredit-tili

Suorituksen Kredit-tili. Oletuksena tässä kohdassa on myyntisaamistili, jonne suoritukset yleensä kohdistuvat. Tilin voi tarvittaessa muuttaa jos kyse on suorituksesta, joka kohdistuu sellaiseen laskuun joka ei myyntireskontraan ole kirjautunut eikä täten näy myyntisaamisissa. Asiakkaan reskontrasta vähennetään vain sellaiset suoritukset, joiden Kredit-tiliksi on kirjattu myyntisaamistili. Saman suorituksen voi myös jakaa useammalle kirjanpidon tilille.

Selite

Kenttään voidaan antaa suoritukseen liittyvä selite. Käytetään usein silloin, kun sama suoritus jaetaan useammalle tilille. Selite tulee näkyviin suorituspäiväkirjaan.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tallenna

Tallentaa tehdyn suorituksen.

F5 ja F6

Painikkeilla voidaan selata asiakkaita eteen- ja taaksepäin.

F7 Asiakaslista

Tuo esiin listan, josta voidaan valita asiakas jolle suoritus kirjataan.

F8 Hae lasku

Tuo esiin listan, josta voidaan valita lasku johon suoritus kohdistuu.

F9 Hae suoritus

Tuo esiin listan, jossa näkyy valitun asiakkaan kaikki suoritukset. Toiminnon avulla voidaan myös muuttaa suorituksen päiväys tai kirjanpidon tili sekä mitätöidä suoritus.

F10 Poistu 

Palaa päävalikkoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.