Skip to main content
Skip table of contents

Liiketiedot

Yleiset-välilehti

Liikkeen perustietoihin annetaan tietoja raportteja, laskutusta, ja muita vastaavia toimintoja varten. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä.

Liiketiedot-ruutu

Kenttä

Selitys

Liikkeen nimi ja tilinumero

Näiden väliset tiedot yleensä annetaan. Tiedot tulostuvat laskutuksen yhteydessä laskulomakkeelle. Myös jotkut raportit käyttävät näitä tietoja.

Myyntikauden alku- ja loppu

Annettava mm. raportoinnin vuoksi. Myyntikautena käytetään yleensä kuluvan sesongin aikarajoja. Myyntiohjelma tarkistaa, että myynti on tapahtunut näissä aikarajoissa virheellisyyksien välttämiseksi. Rajat ovat raportteja tehtäessä aikarajaus-ehdotuksena. Myyntikausi vaihtuu automaattisesti tilikauden päätyttyä.

Ostokauden alku ja loppu

Mm. raportteja varten. Ostokaudella tarkoitetaan seuraavaa ostettavaa sesonkia. Ostotilausta tehtäessä ohjelma tarkistaa toimitusajan oikeellisuuden myynti- ja ostokauden perusteella. Ostokausi vaihtuu automaattisesti tilikauden päätyttyä.

Tilikausi vaihtuu

Kohdassa määritellään tilikauden alkamisjakso. Ohjelma esim. myyntianalyysissä automaattisesti suorittaa vertailun tilikauden alusta kun raportille on tehty valinta 'tilivuoden alusta'.

Jakso alkaa ja kassaversio

Ohjelman sisäisiä päivämääriä.


Myynti ja laskutus-välilehti

Myynti ja laskutus -välilehdellä on ohjaustietoja tilinhoitoa, laskutusta ja myyntireskontraa varten. Näiden tietojen tarkempi ylläpito on ohjeistettu Laskutus ja Myyntireskontra-ohjeessa.

Liiketiedot-ruudun Myynti ja laskutus -välilehti

Kenttä

Selitys

Perusmaksuehto

Viivästyskorko ja huomautusaika ovat laskutusta varten.

Pyöristys

Laskumyynnissä käytettävä haluttu pyöristys.

ALV-prosentti

Yrityksessä käytettävä oletus ALV-prosentti.

Tilinhoidon kk-erä

Annetaan prosenttimuodossa ja tällöin asiakkaan kuukausittain maksettava summa on tämä prosenttimäärä luottorajasta. Tämä arvo on oletusarvona kaikille asiakkaille. Mikäli asiakasperustiedoissa on asiakkaalle annettu kk-erälle eri arvo, niin laskutusohjelma käyttää sitä arvoa. Kenttään annetaan arvo vain silloin, kun tilinhoito-ohjelma on käytössä.

Tilinhoidon korko

Asiakkaan loppusaldosta maksama korko. Tilinhoito-ohjelma laskee maksettavan koron. Asiakkaalle voi tarvittaessa tulostaa korkotodistuksen.

Tilinhoidon minimikorko

Tarkoittaa pienintä korkoa, mikä asiakkaalla voi olla.

Tilinhoidon minimivelka

Tarkoittaa pienintä velkasaldoa, mikä asiakkaalla voi olla. Jos kuukausittain laskutettava summa vähentää saldoa niin paljon, että se menisi alle minimivelan, niin ohjelma laskuttaa myös loppusumman, jolloin velkasaldo jää nollaksi.

Huomautusmaksu

Huomautusmaksu on laskutukseen kuuluva. Mikäli laskua ei ole maksettu ajallaan ja siitä joudutaan huomauttamaan, niin karhuja tehtäessä ohjelma lisää summan huomautuslaskuun.

Huomautusaika

Huomautusaika tulostuu laskulle ja se osoittaa asiakkaalle päivämäärät, jona aikana laskun päiväyksestä hänellä on mahdollisuus tehdä laskua koskevia huomautuksia.

Viivästyskorko

Viivästyskorko osoittaa laskun maksun viivästymisestä aiheutuvan koron.

Laskutuspalkkio

Laskutuspalkkio on laskutuksessa käytettävä tieto. Lisää palkkion laskuun. Palkkiota voidaan muuttaa laskutusehdotusohjelmalla laskutettaessa. Tilinhoito-ohjelma lisää palkkion laskuihin.


Ohjaustiedot-välilehti

Ohjaustiedot-välilehti sisältää suurimmaksi osaksi ohjelman itse ylläpitämää tietoa.

Tiedot ovat järjestelmätoimittajan käyttöön. Niitä ei saa omatoimisesti muuttaa.

Kenttä

Selitys

Minimi myymälä

Ilmoittaa pienimmän myymälänumeron.

Maksimi myymälä

Ilmoittaa suurimman myymälänumeron.

Minimi myyjä

Ilmoittaa pienimmän myyjänumeron.

Maksimi myyjä

Ilmoittaa suurimman myyjänumeron.

Minimi toimittaja

Ilmoittaa pienimmän toimittajanumeron.

Maksimi toimittaja

Ilmoittaa suurimman toimittajanumeron.

Minimi ryhmä

Ilmoittaa alimman tuoteryhmän.

Maksimi ryhmä

Ilmoittaa ylimmän tuoteryhmän.

Minimi ja Maksimi -tietojen rajaukset tulostuvat raportteihin oletuksina.

Ryhmätaso

Ei käytössä.

Viimeinen koodi

Näyttää ohjelman antaman viimeisen koodin (jokainen tuote, väri ja koko saa oman koodinsa).

Maksimi koodi

Ilmoittaa koodien yläraja-arvon.

Maksunumero

Näyttää viimeisen käytetyn suoritustositenumeron

Tilausnumero

Näyttää viimeisen ostotilausnumeron.

Laskunumero

Näyttää viimeisen laskunumeron.

Lähetyseränro

Viimeisen pankkilähetyksen eränumero.

Tilityseränro

Maksukorttiaineiston viimeinen eränumero.

Korkolaskunro

Viimeisen korkolaskun numero.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.