Skip to main content
Skip table of contents

Finvoice laskuttaja- ja ilmoituspalvelu (kuluttajan e-lasku)

Termistö

Termi

Selitys

Asiakas

Verkkopankkiasiakas, jonka verkkolaskun vastaanotto-osoite on laskussa. Asiakas voi vastaanottaa ja maksaa verkkolaskun verkkopankissaan. Asiakkaasta käytetään myös käsitettä Vastaanottaja.

Lähettäjä

Lähettäjä on se, joka lähettää Finvoice-sanoman pankkinsa edelleen välitettäväksi. Lähettäjän sijasta Finvoice-sanoman voi lähettää Lähettäjän valtuuttama Aineistonhoitaja.

Laskuttajailmoitus

Finvoice-soveltamisohjeen mukainen sanoma, jolla Lähettäjä ilmoittaa valmiudestaan lähettää verkkolaskuja ja pyytää ilmoittamaan Vastaanotto-osoitteita.

Laskutusaihe

Laskuttajan määrittelemä laskutusaiheen yksilöivä numeerinen koodi. Koodi välitetään myös Finvoice-verkkolaskun maksuosassa (ePI)elementissä EpiPaymentInstructionId. Laskutusaiheen koodi mahdollistaa kuluttajalle laskun automaattisen maksamisen ja sen on oltava sama kuin laskusanomalla annettava vastaava tieto. Tarkista e-laskutusohjelmistosta, että voit antaa tunnuksen laskusanomaan!

Vastaanottoilmoitus

Finvoice-sanoma, jolla Vastaanottaja ilmoittaa haluavansa vastaanottaa laskuja sanomassa olevaan Vastaanotto-osoitteeseen tai haluavansa lopettaa laskujen vastaanoton Lähettäjältä Vastaanotto-osoitteeseen

Vastaanotto-osoitteiden ilmoittamispalvelu

Finvoice-välityspalvelun lisäpalvelu, jolla pankki välittää laskuttajailmoituksia vastaanottajien saataville ja vastaanottajien ilmoittamia vastaanotto-osoitteita Lähettäjille laskuttamista varten

Vastaanotto-osoitteiden ilmoittamispalvelun avulla lähettäjä voi vastaanottaa pankista asiakkaiden verkkolaskuosoitteita. Lähettäjä voi asiakkaalta saamansa ilmoituksen jälkeen lähettää laskut verkkolaskuina asiakkaan verkkopankkiin.

Yleistä

Laskuttaja- ja vastaanottoilmoitukset ovat tarkoitettu yksityisasiakkaiden verkkolaskutusmahdollisuuden ilmoittamiseen. Ilmoitusten lähettäminen ja vastaanottaminen tulee parametroida erikseen käyttöön Solteqin toimesta. Käyttöönotto veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
Laskuttaja voi ilmoittaa laskuttajailmoituksella pankille mahdollisuudestaan lähettää laskutettavilleen laskut e-laskuina. Jotta tämä on mahdollista, täytyy laskuttajalla olla tehtynä sopimus e-laskujen lähettämisestä.
Vastaanottoilmoituksella laskutettava ilmoittaa laskuttajalleen halukkuudesta vastaanottaa laskut e-laskuina. Jotta tämä on mahdollista, on laskutettavan sovittava ensin pankkinsa kanssa e-laskujen vastaanottamisesta.

e-laskut ovat lähinnä suunnattu kuluttaja-asiakkaille. Laskuttajan kannalta nämä toimivat samoin kuin yritysten Finvoice-laskut.

Laskuttajailmoituksen tekeminen

Laskuttajailmoitus tehdään joko ilmoittamalla pankkiisi mahdollisuus lähettää asiakkailleen verkkolaskuja, jolloin pankki lisää yrityksesi e-laskulla laskuttavien listalle ja asiakkaasi voi tämän jälkeen hyväksyä yrityksesi omasta verkkopankistaan.

Toinen mahdollisuus tehdä laskuttajailmoitus on täyttää Finanssialan sivuilla oleva lomake
https://laskuttajailmoitus.finanssiala.fi/

Laskuttajailmoitus Finanssialan sivuilla


Lomakkeen täyttämisen sekä alaosan painikkeen painamisen jälkeen pyytää lomake tallentamaan laskuttajailmoituksen.

Tallennus tehdään Tekso-kansion alla olevaan mdlinkki-kansioon (yleensä C:\TEKSO\MDLINKKI) tai siirretään sinne tallennuksen jälkeen.

Tiedoston nimeksi FLIkkpp.nn, missä

  • kk = kuukausi

  • pp = päivä

  • nn = eränumero.

    • Tässä voi käyttää aina esim. 01:a.

Esimerkki: 16.8.2021 tehty aineisto nimellä FLI0816.01


Tämän jälkeen avaa Tekson pankkiohjelma ja valitse sieltä F3 Pankkiyhteys. Tallentamasi aineisto näkyy lähtevän aineiston listalla.

Mikäli tiedosto ei tule lähtevien listalle, tämä voi johtua kahdesta syystä_

  • Tiedoston nimi tai sijainti ei ole oikein.

  • Pankkiohjelman siirtokäsky puuttuu: ota yhteys Solteqin asiakastukeen sen lisäämiseksi.

Vastaanottoilmoituksen toiminta

Kun vastaanottoilmoituksien vastaanotto on aktivoitu Solteqin toimesta, ja Tekson työasemalla avataan Pankkiohjelma, Vastaanottoilmoitus-painike näkyy Raportit-valikossa.

Vastaanottoilmoitus Pankkiohjelman Raportit-valikossa

Painamalla Vastaanottoilmoitus-painiketta saat avattua listan viimeksi vastaanotetuista ilmoituksista.

Viimeksi vastaanotetut ilmoitukset

 Painamalla Avaa verkkolasku saat valitun vastaanottoilmoituksen näkyviin.

 Vastaanottoilmoitukset näkyvät myös Aineistoluettelossa. Painamalla Avaa saat myös Verkkolaskut-listan näkyviin, ja voit avata listalta vastaanottoilmoituksen. 

 

Asiakkaan informointi

Yrityksesi asiakkaan ilmoittaessa laskutustavan muutoksesta e-laskupalveluun, päivitä asiakasrekisteriin:

  • asiakkaan ilmoittama operaattori (asiakkaan pankki)

  • e-laskuosoite (asiakkaan tilinumero).

Kun yrityksesi on tehnyt e-laskupalvelun käyttöön tarvittavat sopimukset pankissa ja palvelu on käytössä, yrityksesi informoi kauppakumppaneita käytettävästä e-laskuosoitteesta sekä valmiuksistaan e-laskujen lähetykseen ja vastaanottoon.

Asiakkaan lähetys- ja vastaanotto-osoitteet ovat julkisia yhteystietoja ja pankilla on oikeus julkaista niitä. Kun teet pankissa e-laskupalveluun liittyvät sopimukset, pankki välittää yrityksesi e-laskuosoitteen verkkolaskuosoitteistoon https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html. TIEKE (Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus) ry:n palvelun avulla yritysten yhteistyökumppanit voivat halutessaan löytää tiedot e-laskuja lähettävistä ja/tai vastaanottavista yrityksistä. Verkkolaskuosoitteisto palvelusta ja sen käytöstä vastaa TIEKE ry.

Henkilöasiakkaiden e-laskuttamisen aloittamiseksi yrityksesi tulee lähettää pankkiin laskuttajailmoitus. Tieto yrityksesi e-laskuvalmiudesta välitetään henkilöasiakkaiden verkkopankkeihin laskuttajailmoituksen perusteella.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.