Skip to main content
Skip table of contents

Finvoice laskuttaja- ja ilmoituspalvelu (kuluttajan e-lasku)

Laskuttaja- ja vastaanottoilmoitukset ovat tarkoitettu yksityisasiakkaiden verkkolaskutusmahdollisuuden ilmoittamiseen. Ilmoitusten lähettäminen ja vastaanottaminen tulee parametroida erikseen käyttöön Solteqin toimesta. Käyttöönotto veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Laskuttaja voi ilmoittaa laskuttajailmoituksella pankille mahdollisuudestaan lähettää laskutettavilleen laskut e-laskuina. Jotta tämä on mahdollista, täytyy laskuttajalla olla tehtynä sopimus e-laskujen lähettämisestä.
Vastaanottoilmoituksella laskutettava ilmoittaa laskuttajalleen halukkuudesta vastaanottaa laskut e-laskuina. Jotta tämä on mahdollista, on laskutettavan sovittava ensin pankkinsa kanssa e-laskujen vastaanottamisesta.

E-laskut ovat suunnattu lähinnä kuluttaja-asiakkaille. Laskuttajan kannalta nämä toimivat samoin kuin yritysten Finvoice-laskut.

Termistö

Termi

Selitys

Asiakas

Verkkopankkiasiakas, jonka verkkolaskun vastaanotto-osoite on laskussa. Asiakas voi vastaanottaa ja maksaa verkkolaskun verkkopankissaan. Asiakkaasta käytetään myös käsitettä Vastaanottaja.

Lähettäjä

Lähettäjä on se, joka lähettää Finvoice-sanoman pankkinsa edelleen välitettäväksi. Lähettäjän sijasta Finvoice-sanoman voi lähettää Lähettäjän valtuuttama Aineistonhoitaja.

Laskuttajailmoitus

Finvoice-soveltamisohjeen mukainen sanoma, jolla Lähettäjä ilmoittaa valmiudestaan lähettää verkkolaskuja ja pyytää ilmoittamaan Vastaanotto-osoitteita.

Laskutusaihe

Laskuttajan määrittelemä laskutusaiheen yksilöivä numeerinen koodi. Koodi välitetään myös Finvoice-verkkolaskun maksuosassa (ePI)elementissä EpiPaymentInstructionId. Laskutusaiheen koodi mahdollistaa kuluttajalle laskun automaattisen maksamisen ja sen on oltava sama kuin laskusanomalla annettava vastaava tieto. Tarkista e-laskutusohjelmistosta, että voit antaa tunnuksen laskusanomaan!

Vastaanottoilmoitus

Finvoice-sanoma, jolla Vastaanottaja ilmoittaa haluavansa vastaanottaa laskuja sanomassa olevaan Vastaanotto-osoitteeseen tai haluavansa lopettaa laskujen vastaanoton Lähettäjältä Vastaanotto-osoitteeseen

Vastaanotto-osoitteiden ilmoittamispalvelu

Finvoice-välityspalvelun lisäpalvelu, jolla pankki välittää laskuttajailmoituksia vastaanottajien saataville ja vastaanottajien ilmoittamia vastaanotto-osoitteita Lähettäjille laskuttamista varten

Vastaanotto-osoitteiden ilmoittamispalvelun avulla lähettäjä voi vastaanottaa pankista asiakkaiden verkkolaskuosoitteita. Lähettäjä voi asiakkaalta saamansa ilmoituksen jälkeen lähettää laskut verkkolaskuina asiakkaan verkkopankkiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.