Skip to main content
Skip table of contents

Toimittajakohtaisten värien perustaminen ja ylläpito

Toimittajakohtaiset värit perustetaan Tekson Perustiedoissa Värit-kohdassa, jossa ylläpidetään myös ns. omia väritietoja. Omien värien ylläpitoa tehdään, kun F2 Toimittaja -painiketta ei ole painettu. Tällöin ruudulla ei näy toimittajatietoja ja ohjelma näyttää F7 Listalla jo perustetut omat värit.

Voit siirtyä toimittajakohtaisten värien ylläpitoon painamalla F2 Toimittaja.

Omien väritunnusten olla perustettuna ennen kuin voit määrittää toimittajakohtaisia värejä.


Toimittajakohtaiset värit perustetaan seuraavasti:

  1. Valitse Tekson valikosta F7 Perustiedot → 9. Värit.

  2. Paina F2 Toimittaja ja valitse toimittajalistasta se toimittaja, jonka väritietoja haluat määrittää.

  3. Kun toimittaja on annettu, sen nimi näkyy ruudulla; tällöin käsitellään vain kyseisen toimittajan värejä.

    • Voit tarkastella toimittajalle perustettuja värejä painamalla F7 Lista.

  4. Kun perustat toimittajan ensimmäistä väriä, syötä haluamasi väritunnus suoraan Tunnus-kenttään, ja syötä sen jälkeen Selite-kenttään väriä koskeva selite sekä Oma väri -kenttään toimittajan väriä vastaavan oman värin tunnus.

  5. Paina lopuksi F4 Tallenna. Jos toimittajalle on jo ennestään perustettu värejä, niin käytä F3 Uusi -painiketta kun haluat syöttää uuden väritiedon.

Toimittajakohtaisia värejä voi lisätä ja muuttaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Tietoja, joita on mahdollista muuttaa ovat Selite- ja Oma väri -kenttien tiedot.

  • Esimerkki 1: Toimittajalle 2 ei ole vielä perustettu värejä. F3 Uusi-painike ei ole aktiivisena. Ensimmäinen väri perustetaan syöttämällä tiedot suoraan Tunnus-, Selite- ja Oma väri -kenttiin ja sen jälkeen tallennus.

  • Esimerkki 2: Toimittajalle 1 on jo perustettu värejä. Uudet värit perustetaan painamalla F3 Uusi, jonka jälkeen annetaan tarvittavat tiedot ja tallennetaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.