Skip to main content
Skip table of contents

Perustiedot

Tekson Perustiedot-valikko (koko-ja värilajitelma käytössä)

Koko -ja värilajitelman ollessa käytössä Tekson Perustiedot-valikko sisältää seuraavat toiminnot:

 • Mallit-perustietoihin tallentuvat kaikki tilausten syötössä ja varastoon tulossa annetut uudet tuotteet. Mallitiedot päivittyvät ostojen ja varastoon tulon tallennusvaiheessa. Tiedostosta ei voi poistaa malleja, joilla on varasto- tai myyntihistoriaa. Vanhojen mallien poisto voidaan tehdä levytilan hallintatoiminnolla, joka löytyy Ylläpito-valikosta.

 • Tuoteryhmät täytyy luoda ennen Tekson käyttöönottoa. Tuoteryhmien suunnittelu kannattaa tehdä huolellisesti, koska selkeä ryhmittely helpottaa raportointia ja myynninseurantaa. Myöhemmin ryhmittelyn numerointiin ei saa tehdä muutoksia jo olemassa olevien tuoteryhmien osalta. Uusia tuoteryhmiä voidaan myöhemmin lisätä. Yleisimmin käytössä on kolmetasoinen tuoteryhmittely (Pääryhmä, Alaryhmä, Tuoteryhmä). Monimyymäläympäristössä ryhmätietojen perustaminen tehdään pääpaikalla.

 • Toimittajat-tiedostoon täytyy ennen muun ohjelmiston käyttöönottoa syöttää ainakin tavarantoimittajan numero ja nimi. Toimittajan numeroa ei voi myöhemmin muuttaa, muita tietoja voidaan halutessa täydentää tai muuttaa. Monimyymälä -ympäristössä toimittajatietojen ylläpito tehdään pääpaikalla.

 • Asiakkaat-tietoja voidaan ylläpitää sekä Teksossa että kassalla. Asiakastietoihin merkitään vähintään asiakkaan numero ja nimi. Mikäli asiakkaille on annettu myös ryhmä- ja osoitetiedot, sekä postituslupa voidaan asiakkaalle ajaa esim. postitustarrat esim. suoramyyntikirjeitä varten. Myös sähköpostitse ja tekstiviestillä tehty asiakasmarkkinointi on mahdollista, edellyttäen että asiakasrekisteriä ylläpidetään em. tietojen sekä postituslupien osalta. 

 • Valuutat-tiedostoon merkitään käytettävät valuutat ja niiden kurssit. Kursseista on hyötyä ostotilausten teossa. Ohjelma laskee euromääräisen ostohinnan automaattisesti valuutoissa annetun tehdashinnan perusteella. Rekisteriä voit päivittää kurssien muutosten mukaisesti. Myös ostoreskontra hyödyntää valuuttatietoja. 

 • Maksuehdot-toiminnolla voidaan perustaa ja ylläpitää maksuehtoja.

 • Toimitusehdot-toiminnolla voidaan perustaa ja ylläpitää toimitusehtoja.

 • Toimitustavat-toiminnolla voidaan perustaa ja ylläpitää toimitustapoja.

 • Värit-tiedostoon tallentuvat kaikki ostotilausten teossa ja varastoon tulossa käytetyt uudet värit, niiden lyhenteet ja selitystekstit. Tiedostoa ei tarvitse siis välttämättä ennakkoon pitää yllä, mutta väritiedot vakiintuvat parhaiten, kun ne perustetaan suunnitellusti jo ennen ostoja ja/tai toimituksia. Värit ei ole käytössä kappaletavarapuolen Teksossa.  

 • Kokolajitelmat täytyy tallentaa ennen tilausten syöttöä siinä tapauksessa, että kokoseurantaa käytetään. Lajitelmiin voidaan laittaa myös oletuskappalemäärät, jotka helpottavat tilausten sisään syöttöä ja varastoon tuloa. Kokolajitelmat eivät ole käytössä kappaletavarapuolen Teksossa. 

 • Osastot-toiminnolla voidaan määritellä osastojen tunnuksia ja nimiä.

 • Henkilöt on tiedosto, johon syötetään ostajien ja myyntihenkilökunnan nimet ja numerot ennen muun ohjelmiston käyttöönottoa. Tiedostoon voi milloin tahansa luoda uusia henkilöitä. Monimyymälä -ympäristössä henkilötietojen ylläpito tehdään pääpaikalla.

 • Myymälät-toiminnossa ylläpidetään kaikki myymälöitä koskevat perustiedot. Kukin fyysinen myymälä perustetaan Teksossa erikseen. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä. 

 • Tekstit on tiedosto, johon määritellään mm. kassakuittien tekstit. 

 • Kortit-tiedostoon määritellään kaikki maksukortteina käytettävät luotto ja pankkikortit, myös omat luottokortit. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä. 

 • Liiketiedot-toiminnossa ylläpidetään yhtiön perustiedot, ohjaustiedot ja parametrit. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä.

 • Työasemat-toiminnossa ylläpidetään käytössä olevia työasemia ja kassalaitteita koskevat tiedot. Tiedostossa esim. kerrotaan minkälainen kirjoitin on asennettu, jotta ohjelmisto osaisi käyttää ko. laitteita oikein. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä. 

 • PLU-koodit on kehitetty helpottamaan koodien syöttöä myyntitilanteessa. PLU -koodi on tarkoitettu tuotteille, joihin ei saa kiinnitettyä hintalappua tai tuotteille, jota myydään paljon ja nopeaan tahtiin, esim. muovipussit. 

 • Maksutavat-toiminnossa määritellään kassaohjelmassa käytettävät maksutavat. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä. 

 • Käyttäjäryhmät-toiminnossa ylläpidetään käyttäjäryhmiä.

 • Parametrit-toiminto on pääasiassa vain Solteqin käyttöön. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä.

 • Asiakasryhmien avulla voit luokitella asiakkaita eri ryhmiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.