Skip to main content
Skip table of contents

Varastoontulon rivitiedot

Varastoontulon rivitietoruutu

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Lista

Tuo näkyviin listan kenttään syötettävistä tiedoista.

Esimerkiksi jos kursori on painiketta painettaessa Mallinro-kentässä, aukeaa mallilista; jos kursori on Ryhmä-kentässä, aukeaa tuoteryhmälista.  

F3 Kopioi

Kopioi halutun rivin, jolloin saman tuotteen tiedot saadaan hintoineen ja kappalemäärineen automaattisesti seuraavalle riville. Painikkeen takaa aukeaa ruutu, jossa määritetään kopioitavan rivin numero.

F4 Jatka

Siirtää kokolajitelmaruudulle, kun rivillä on kokolajitelmallinen malli. Uutta mallia perustettaessa ilman kokolajitelmaa voidaan jatkaa kokolajitelmattoman mallin perustamiseen.

F4 Rivi valmis

Tallentaa rivin ja siirtää sen ruudun yläosaan. Tarkista ennen rivin hyväksymistä että rivin tiedot ovat oikein. Hyväksytylle riville ei saa saman toimituksen aikana palata muuttamaan esimerkiksi tulokappaletietoja. Myös väri- ym. tiedot tallentuvat jo rivin hyväksymisen yhteydessä eikä niiden muuttaminen tuloutetulle riville ole sallittua.

F5 Poista

Poistaa yksittäisen rivin. Painikkeen takaa aukeaa ruutu, jossa määritetään poistettavan rivin numero. Huomaa, että kyseessä on tilausrivin poisto. Mikäli olet jo aiemmin tallentanut ko. toimituksen, ei rivin poisto poista kappaleita varastosta. Poistot varastosta tehdään aina varastokyselyn kautta tai varastoontulon kautta miinusmerkkisinä kappaleina. Katso tarvittaessa ohjeet sivulta Varastosta poisto.

F6 Valmis

Tallentaa toimituksen.

F7 Lisää 

Tekee toimitukseen uuden rivin.

F8 Hae malli

Painikkeen avulla voit hakea mallia kyseisestä toimituksesta: klikkaa ensin klikataan painiketta, anna Mallinro-kenttään haettava malli, ja paina Enter. Ohjelma etsii rivin, josta mallia löytyy tai ilmoittaa mikäli mallia ei kyseisestä toimituksesta löydy.

F11 Kysely

Avaa varastokyselyn, jossa näkyy rivillä olevan mallin sen hetkinen varastotilanne.

F12 Laskun tiedot 

Mikäli ostoreskontra on käytössä, voidaan painikkeen avulla tallettaa laskun summa, laskun numero ja laskun viite valmiiksi ostoreskontraa varten. Toimitusten siirto reskontraan tehdään Ostoreskontran päävalikosta.

F10 Poistu

Palaa ostotilauksen perustietoruudulle. Mikäli tilauksen tietoja on muutettu ja tilaukselta ollaan poistumassa F10-painikkeella F6 Valmis-painikkeen sijaan, kysyy ohjelma tallennetaanko muutokset.

Hintalaput

Painikkeen avulla voit määrittää poikkeavan hintalappujen määrän. Oletuksena hintalaput tulostuvat tulokappaleiden mukaan, mikäli tietoa ei anneta ko. ruudulla.

Hintatulosteet

Painikkeen avulla voit rivikohtaisesti määrittää tuloa koskien eri hintatulosteet, jotka haluat tulostuvan (esimerkiksi hyllynreunaetiketti, A4-hintajuliste) sekä antaa määrätiedon tulosteita koskien. Varastoontulossa määritetyt hintatulosteen määrät koskevat vain ko tuloa, valitut hintatulosteen tallentuvat tuotteen taakse 1 kpl. Jos hintatulosteet määritetään, niin hintalaput eivät tulostu tulokappaleiden mukaan vaan hintatulosteisiin annetun määrän mukaisina. Uuden tuotteen hintatulosteet voidaan antaa vasta rivin hyväksymisen jälkeen, kun tuotteelle on saatu koodi.

Tulouta tilaus

 Voit toimittaa tilauksen kaikki rivit yhdellä kertaa tällä painikkeella. Ohjelma merkitsee rivit toimitetuiksi ja jää lopuksi tyhjälle riville.

Tallenna toimitus vielä erikseen F6 Valmis-painikkeella.

Kentät

Kenttä

Selitys

Rivi 

Mallinro-kentän yläpuolella vasemmassa laidassa, päivittyy automaattisesti juoksevana numerona.

Alv-luokka

Mallin alv-luokka. Mikäli alv-luokat on tallennettu ryhmätiedoissa, päivittyy tämä kenttä automaattisesti kun mallille on haettu ryhmä.

Mallinro

Tuotteelle itse annettu tai toimittajan antama numero. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 18 merkkiä.

Mallinumero on pakollinen tieto.

Ryhmä

Tuoteryhmän numero, johon kyseinen malli kuuluu. Tuoteryhmä on pakollinen tieto. Ryhmänumero voidaan näppäillä kenttään suoraan tai se voidaan hakea listalta. Mikäli kenttä yritetään ohittaa painamalla pelkästään Enter, aukeaa lista perustetuista tuoteryhmistä joista ryhmä voidaan valita.

Tuoteryhmiä ylläpidetään Tekson Perustiedoissa; monimyymäläympäristössä ylläpito tehdään pääpaikalla. 

Mallinimi 

Mallin nimi, joka tulostuu mm. kuittiin ja raportteihin. Kenttä voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia, maksimissaan 40 merkkiä. Oletuksena kenttään tulee uutta mallia perustettaessa tuoteryhmän nimi, mutta se kannattaa aina muuttaa ja nimetä malli mahdollisimman tarkasti.

Mallinimi on pakollinen tieto.

Kuvaus

Kenttään voidaan halutessa määrittää yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteesta. Kuvaus voidaan valita tulostettavaksi A4 vaakamallisiin ostotilaustulosteisiin.

Toim.

Toimittajan tuotenumero. Mikäli tuotenumeroinnissa käytetään omaa numerointia, voidaan kenttään haluttaessa syöttää toimittajan tuotenumero. Tieto tulostuu ostotilausraporttiin.

Varastopaikka

Ilmoittaa tuotteen varastopaikan.

Myyntitili

Laita tähän kohtaan valintaruutu aktiiviseksi, mikäli kyseessä on myyntitilituote. Myyntitilitoiminto on maksullinen lisäpiirre ja siitä on oma ohje.

Ostohinnoittelu

Määrittelee mallin ostohinnoittelun. Yleisimmin käytetään keskihintaa, jolloin myyntikateprosentti lasketaan myyntihinnan ja mallin keskihinnan välisestä erotuksesta. Mallin keskihinta on tapahtumahetken mukainen mallin varastokpl/varasto€. Keskihintaa käytetään myös varaston arvon laskemiseen. Mallit hinnoitellaan aina samalla koodilla, vaikka ostohinta muuttuisikin. Mikäli käytössä on normaalihinnoittelu, hinnoitellaan tuotteet eri koodilla aina ostohinnan muuttuessa.

Yksikkö

Mallin myynti- ja varastointiyksikkö.

Sesonki

Kenttä määrittää mallin sesongin. Jos kyseessä on jatkuvasti myynnissä oleva malli, jätä kenttä tyhjäksi.

Mallin sesonkitieto (enintään 6 merkkiä) voidaan antaa varastoontulossa uusille perustettaville malleille. Sesonkitiedon muutos päivittyy mallin perustietoihin parametroinnista riippuen joko ostotilauksella tai varastoontulossa. Tekson oletusparametroinnissa ostotilauksella sesonkiin tehty muutos päivittyy mallin perustietoihin ostotilauksella annetun sesonkitiedon mukaan, sesonkitiedon muu ylläpito tapahtuu tuotteen/mallin perustiedoissa. Varastoontulossa ei voi muuttaa ennestään perustettujen tuotteiden sesonkitietoa. Toisessa parametrointivaihtoehdossa ostotilauksella tehty sesongin lisäys tai muutos ei päivity mallin perustietoihin, sesonkitieto päivittyy vasta varastoontulossa jos se on uudempi kuin mallin sen hetkinen sesonkitieto. Vertailu edellyttää että sesonkitunnus on syötetty vakiomuodossa (sesongissa kevät/syksy merkintä K/S ja vuosilukua, esim. S/2024).

Sesonkitunnusta voidaan hyödyntää myynti- ja varastoraportoinnissa (sesonkitiedon muoto vapaa), jolloin saadaan raportoitua tietyn kauden tuotteet ja myös inventoinnin aliarvostuksessa (tämä edellyttää vakiomuotoa jossa käytetään kevät/syksy merkintää K/S ja vuosilukua, esim. S/2024).

Verkkokauppatuote

Käytössä ainoastaan silloin, kun Teksoon integroitu verkkokauppa on käytössä. Näkyy malleilla, joiden tiedot ja saldot siirtyvät Teksosta verkkokauppaan.

CN-nimike

Mallin tullinumero (=tavaranimike/CN-nimike, 8 merkkiä); tietoa hyödynnetään tullin Intrastat-tilastoinnissa.

Alkup.maa 

Mallin alkuperämaa (2 merkkiä); tietoa hyödynnetään tullin Intrastat-tilastoinnissa.

Tehdashinta 

Toimittajan listahinta, josta mahdollisesti saadaan alennusta. Mikäli varastoontulon perustietoruudulla on määritetty ennakkoalennuksia, määräalennuksia tai tuontikustannuksia, huomioi ohjelma ne automaattisesti laskiessaan tehdashinnan perusteella lopullista ostohintaa.

Varastoontulon perustietoruudulla määritetään myös, syötetäänkö tehdashinta verollisena vai verottomana. Myös tämä tieto vaikuttaa ostohinnan laskentaan.

Aiemmin perustetun vanhan tuotteen osalta tehdashinta lasketaan ostohinnasta huomioiden perustietoruudulla annetut määrä- ja/tai ennakkoalennukset sekä veroluokka.
Tehdashinta voi olla myös ulkomaan valuuttana annettu, tällöin ohjelma laskee ostohinnan euroiksi. Tämä edellyttää valuuttakurssien ylläpitoa perustiedoissa sekä valuuttatiedon määrittelemisen toimittajan tietoihin.

Alennus

Rivikohtainen tehdashinnasta saatava lisäalennus, joka vaikuttaa ostohintaan ja hinnoittelukatteeseen. Jos rivikohtainen alennus lisätään aiemmin perustetulle tuotteelle tai uudelle tuotteelle kun myyntihinta on jo annettu myyntihinta, varmistaa ohjelma ostohinnan muuttuessa muutetaanko myös myyntihintaa. Alennus annetaan prosentteina.

Ostohinta 

On todellinen tuotteesta maksettava euromääräinen ostohinta, jonka ohjelma laskee automaattisesti tehdashinnan ja varastoontulon perustietoruudulla syötettyjen tietojen mukaan. Tieto vaikuttaa katteen ja varaston arvon laskentaan, joten kannattaa varmistua että tieto on oikein. Ostohinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty.

Hinnoittelukate 

Kenttään syötetyn tiedon perusteella ohjelma laskee automaattisesti myyntihinnan halutun kateprosentin mukaan. Kun tieto on muodossa 0-9,99, niin ohjelma laskee ostohinnalle tämän kertoimen. Kun tieto on 10-99,99, niin kate lasketaan prosentteina. Hinnoittelukate tulee oletuksena toimittajan perustiedoista ja se voidaan tarvittaessa muuttaa, jolloin se koskee vain ko. riviä.

Myyntihinta

Mallin ulosmyyntihinta, jonka ohjelma automaattisesti laskee syötetyn hinnoittelukatteen mukaan. Tieto voidaan halutessa muuttaa, jolloin ohjelma laskee myös hinnoittelukatteen uudestaan. Myyntihinta on verollinen, mikäli erikseen ei ole muuta määritelty. 

Tukkuhinnat 

Mikäli käytössä on tukkuhintatoiminto, voit syöttää eri tukkuhintaportaat (5 kpl) niille varattuihin kenttiin.

Tulopäivä

 Päivä, jonka mukaan toimitus tallentuu varastoon. Ohjelma ehdottaa oletuksena kuluvaa päivää. Tieto voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli tavara halutaan kirjata varastonarvoon esim. jo edelliselle kuukaudelle.

Tulo 

Toimitettavat kappaleet.

Ostoarvo

Kyseisen rivin yhteisostoarvo.

Laatu

Voidaan haluttaessa antaa, esimerkiksi. 100 % puuvillaa. Tieto on lähinnä informatiivinen eikä tulostu raportteihin tai kuitille.

Osasto

 Yrityksen käyttämä osasto tai tuotemerkki, johon malli kuluu.

Väri 

Jos mallia halutaan seurata väritasolla, annetaan väritunnus tähän kenttään. Mikäli syötettyä väritunnusta ei ole ennestään olemassa, pyytää ohjelma värille selitystekstin. Värit kannattaa perustaa siten, että tunnukseksi laitetaan esim. musta eikä 01, sillä tunnuskentän tieto tulostuu hintalappuun ja siten hintalapun ja oikean tuotteen löytäminen on helpompaa. Värin selite tulee näkyviin Väri-kentän alapuolella näkyvään harmaaseen ruutuun. Jos et halua seurata kyseistä mallia väri- ja kokotasolla, paina tässä kentässä F4 päästäksesi antamaan hinta- ja kappalemäärätiedot.

Värilistalla näytetään uutta mallia perustettaessa kaikki rekisteristä löytyvät värit. Mallille, jolle on jo aiemmin perustettuja (koodattuja) värejä, näytetään oletuksena värilistalla vain mallirekisteristä entuudestaan löytyvät värit. Värilistan sisällön saa vaihdettua toiminnolla F9 Kaikki värit kattamaan kaikki rekisteristä löytyvät värit.

Toim.väri 

Toimittajan väritunnus. Voidaan antaa, mikäli käytät omaa värilajitelmaasi tai -tunnustasi, mutta haluat tilaukselle näkyviin myös toimittajan käyttämän väritunnuksen. Mikäli käytössä erillinen Toimittajan väri -piirre, voidaan annettua toim.väriä hyödyntää laajemmin mm. varastokyselyssä ja raporteilla. Kyseessä on ohjelman maksullinen lisäpiirre, ja siitä on oma ohjeensa.

Tyyppi 

Mikäli samaa mallia halutaan seurata tyypeittäin, voidaan tieto syöttää tähän kenttään. Käytetään esim. eri mitoituksissa ja farkuissa. Tällöin saman mallin joka tyypille tehdään omat tilausrivit ja jokaiselle tyypille muodostuu oma koodi

Kokolajitelma 

Kenttään syötetään sen kokolajitelman tunnus, joka mallille halutaan. Kokolajitelmia ylläpidetään erikseen Kokolajitelmat-toiminnolla. Tiedon perusteella ohjelma lataa kyseessä olevaan kokolajitelmaan kuuluvat koot seuraavalle ruudulle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.