Skip to main content
Skip table of contents

Alennuskuitin tekstien perustaminen ja ylläpito

Alennuskuiteille tulostuvat tekstit perustetaan ja ylläpidetään Tekson Tekstit-toiminnossa (F7 Perustiedot → 14. Tekstit).

Alennuskuitin tekstin perustaminen

 1. Perusta uusi alennuskuitti F3 Uusi -painikkeella.

 2. Täytä Tekstit-ruudulla alennuskuitin tiedot:

  • Tekstin nimeksi on annettu esimerkkikuvassa ALEKxxx, joista xxx = esimerkiksi järjestysnumero.

   • Monimyymäläympäristössä on huomioitava, että pääpaikan ja sivumyymälän osalta käytetään yksilöllistä xxxx-merkkisarjaa. Pääpaikalla voidaan käyttää nimeämispolitiikkana esimerkiksi ALEK0000-ALEK9999 ja sivumyymälässä ALEKU000-ALEKU999.

   • Määritä rivin pituudeksi 40 tai jätä rivin pituus tyhjäksi riippuen toimintatavasta (katso kohdat Teksti, jolle on määritelty rivin pituus ja Teksti, jolle ei ole määritelty rivin pituutta).

   • 1. riville määritetään otsikko (esim. Solteq 50%), jossa alennuksen osuuden on oltava muodossa xx%). Tämän otsikon perusteella myyjä osaa valita kyseisen tekstin kassaohjelman alennuskuittien listalta.

    • Otsikon maksimimerkkimäärä on 20.

    • Otsikko tulostuu kuitille tekstirivien jälkeen.

   • Syötä riveille 2-5 teksti, joka tulostuu alekuitille.

    • Jos rivin pituus on määritetty, tulee riveille valita rivityyppi Normaali tai Lihavoitu. Jos rivin pituutta ei ole määritelty, ei myöskään rivityyppejä määritetä.

 3. Tallenna lopuksi tiedot painamalla F4 Tallenna.

Teksti, jolle on määritetty rivin pituus

Jos tekstille määritellään rivin pituus (kuitilla 40), käyttäytyy rivien 2-5 teksti kuten normaali kuittiteksti, eli kukin tekstirivi tulostuu kuitille omaksi rivikseen ja voidaan käyttää muotoiluna myös lihavointia.

Jos rivin tekstit lihavoidaan, niin kuitille tulostuvien merkkien määrä puolittuu kyseisen rivin osalta.

Tässä vaihtoehdossa on siis käytettävissä yhteensä enimmillään 160 merkkiä (4 riviä x 40 merkkiä), jos riveillä ei ole käytetty lihavointia muotoiluina.

Teksti, jolle ei ole määritetty rivin pituutta

Jos rivin pituutta ei määritellä, voidaan riveille 2-5 kirjoittaa tekstiä niin paljon kuin riveille mahtuu, ja ohjelma suorittaa kuittia tulostaessaan rivityksen automaattisesti. Tässä vaihtoehdossa on käytettävissä enimmillään 528 merkkiä (4 riviä x 132 merkkiä), joista tulostuu tarvittava määrä rivejä. Tässä vaihtoehdossa ei ole käytettävissä rivimuotoilua.

Tekstin kopiointi

Tekstitoiminnon Kopiointi-painikkeella voit kopioida olemassa olevan alekuitti-tekstin uuden tekstin pohjaksi. Tätä kannattaa käyttää F3 Uusi painikkeen sijaan etenkin tilanteissa, joissa uuden alekuitin tiedot pysyvät melko samoina.

 1. Hae ruudulle F7 Lista -painikkeella se teksti, jota haluat käyttää uuden tekstin pohjana ja avaa se ✓Valitse -painikkeella.

 2. Paina sitten F2 Kopioi.

 3. Syötä uusi Tekstin nimi ja muuta haluamasi tiedot uudelle alekuitille.

 4. Tallenna kopioimasi uusi teksti F4 Tallenna -painikkeella.

Tekstien muuttaminen ja poistaminen

Voimassaolevien alennuskuittien otsikkotietoa ei saa muuttaa eikä poistaa, jos kuitteja on jo ehditty antamaan asiakkaille.

Voit tehdä alennuskuitin tekstiin muutoksia hakemalla haluamasi tekstin ruudulle F7 Lista-painikkeella, ja avaamalla sen ✓Valitse -painikkeella. Tee tekstille haluamasi muutokset ja tallenna se F4 Tallenna -painikkeella. Päämyymälässä tehdyt muutokset siirtyvät sivumyymälöihin. Sivumyymälässä tehdyt muutokset eivät siirry päämyymälään.

Alennuskuitin poistaminen onnistuu vastaavasti hakemalla haluamasi tekstin ruudulle F7 Lista-painikkeella, ja avaamalla sen ✓Valitse -painikkeella. Kun teksti on avattu, paina F8 Poista, ja vahvista poistaminen painamalla OK.

Päämyymälässä tehdystä alennuskuitin poistosta siirtyy poistosanoma sivumyymälöihin. Sivumyymälässä tehdyt poistot eivät siirry päämyymälään.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.