Skip to main content
Skip table of contents

Keräilytoiminnon käyttö monimyymäläympäristössä

Monimyymäläympäristössä suositeltava menettelytapa on seuraava (reskontra hoidetaan pääpaikalla):

  • Myyntitilaus voidaan tehdä joko päämyymälässä tai sivumyymälässä ja se siirtyy kumpaankin suuntaan.

  • Myyntitilauksen keräily tehdään siinä myymälässä, jolle myyntitilaus on tehty.

  • Sivumyymälässä F11 Laskulle keräilyssä toimitetuista riveistä tulostuu lähete, joka siirtyy seuraavassa tiedonsiirrossa pääpaikalle laskutettavaksi. Laskutus tehdään pääpaikan laskutusehdotuksessa.

  • Sivumyymälässä F12 Hetilaskulle keräilyssä toimitetuista riveistä muodostuu hetilasku sen myymälän laskualueelle, jossa toimitus on tehty. Seuraavassa tiedonsiirrossa toimitettu myyntitilaus ja toimitusta koskeva lähete ja lasku siirtyvät pääpaikalle. Lähetettä ei enää erikseen laskuteta.

  • Sivumyymälän tilauksen keräily voidaan toimittaa myös päämyymälässä, mutta myynti kirjautuu tällöin päämyymälän kassa- / työasemanumerolla. Tällainen myynti ei näy sivumyymälän kassaraportilla, koska sieltä ei löydy ko. työasematunnusta. Tapahtuma näkyy kuitenkin oikealla myymälänumerolla myynti- ja varastoraporteilla.

Myymäläkohtainen lähetteiden laskutus laskutusehdotuksessa on myös mahdollista, mutta tällöin reskontraa kokonaisuudessaan tulee hoitaa useassa toimipisteessä, emme suosittele tätä vaihtoehtoa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.